Turen er en videreføring av prosjektet «Eksport i kikkerten», et eksportrettet program med fem
samlinger som ble arrangert for havbruksklyngens medlemsbedrifter høsten 2021. Programmet ble
ledet av Trond Severinsen, som har mer enn 38 års erfaring innen internasjonalisering og eksport av
akvateknologi, inkludert 25 år i AKVA group.

– Vi vil løfte norsk eksport av havbruksteknologi, og første trinn i videreføringen av Stiim Aqua
Clusters eksportprogram er turen til Færøyene, sier klyngeleder Trine Danielsen.
Med seg har hun og prosjektleder Trond Severinsen representanter fra 5 dedikerte selskap i Stiim
som har ambisjoner om internasjonal vekst: Fishency Innovation, Nordic Clean Pumps, Water Linked,
Ovum og BluePlanet Academy. På programmet står både tilrettelagte business to business-møter,
sosialt samvær og besøk for å bli bedre kjent med havbruksnæringen på Færøyene.

– Målet er at bedriftene og klyngen etablerer relasjoner til oppdretterne på Færøyene i løpet av disse
dagene. Denne turen vil gi oss nyttige erfaringer for videreføring av Stiims eksportprogram, sier Trine
Danielsen. Fram til neste vår går turen for Stiim Aqua Clusters eksportprogram videre til Skottland,
Canada og Australasia.