Da søknadsfristen gikk ut 13. januar hadde det kommet inn en god bunke søknader om deltakelse i Stiims vekstprogram. Ocean of Opportunities er rettet mot bedrifter i havbruksnæringen som har mål om vekst og oppskalering de neste årene. Nå er 17 selskap invitert til kick-off samling i Stavanger 15. og 16. februar. Etter at selskapene har presentert seg skal mentorer og programpartnere velge 4-6 selskap som går videre som årets Ocean of Oppportunities-program.

Ocean of Opportunities er et nasjonalt ekstprogram rettet mot selskaper som har en bevist teknologi og er i kommersialiseringsfasen. Hovedmålet med programmet er å hjelpe selskapene med nettverk, strategi og kapitalinnhenting for å sikre suksess.

De bedriftene som går videre fra kick-off samlingen får hver sin mentor som følger dem opp videre i vekstprogrammet. De ti erfarne mentorene har variert og lang bakgrunn fra havbruksnæringen. Årets mentorer er Viggo Halseth, Aino Olaisen, Knut Molaug, Erlend Sødal, Vibecke Bondø, Atle Eide, Geir Magne Knudsen, Magnus Devold, Bjørn Myrseth og Erik Tveteraas.

Det blir både fysiske og digitale samlinger for deltakerbedriftene i vårhalvåret, og programmet avsluttes med investorpitch i Trondheim 22. august.

De 4-6 selskapene som velges ut til å delta i årets Ocean of Opportunities får tildelt hver sin dedikerte og kunnskapsrike mentor som følger dem opp.