I midten av oktober er statsbudsjettet lagt fram, og Havbruksutvalget har presentert sin utredning. Føler du for å prate med noen som vet hva de snakker om, og har du samtidig lyst til å lære noe nytt og spennende? Meld deg på Stiim Aqua Pub 12. oktober og se frem til en nyttig og hyggelig høstkveld på The Dubliner.

Meld deg på Stiim Aqua Pub her

Kveldens første presentasjon er ved advokat Ingvild Hasnes. Hun har tittelen Senior Associate i Advokatfirmaet BAHR og holder innlegget «Ny NOU – betydning for utvikling av havbruksteknologi». Ingvild er tilknyttet BAHRs virksomhetsgruppe OCEAN og har særskilt kompetanse innen fiskeri- og havbruk i tillegg til offentlig rett generelt. Hun har tidligere jobbet over 9 år i Nærings- og fiskeridepartementet og var sentral i det juridiske arbeidet i forbindelse med regelverket for havbruk til havs. I departementet jobbet hun også med rammebetingelsene for havbruksnæringen generelt, og særskilt med landbasert oppdrett og særtillatelser i sjø.

Bluefront Equitys hjemmeside står det blått på blått at de investerer i fremtiden til den blå økonomien. På Stiim Aqua Pub i Oslo, 12. oktober kl. 17-19 på The Dubliner i Rådhusgata 28, får du høre Johan Kostveit, Senior Investment Associate i selskapet, fortelle om selskapet og hvilke tanker de gjør seg i forhold til fremtidens utvikling i den blå økonomien. Johan Kostveit er Senior Investment Associate i firmaet. Han har en mastergrad i finans fra Norges Handelshøgskole og erfaring fra Rystad Energi der han blant annet jobbet med rådgivning, finansielle transaksjoner og strategi.

Dagens tredje presentasjon er ved Sigurd Vik i AquaNext AS. AquaNext 2024 arrangeres i Stavanger 11.-13. juni 2024 og skal være en møteplass der verdens ledende aktører innen akvakultur løfter fram dagens og framtidens teknologi og løsninger for bærekraftig sjømatproduksjon gjennom stor expo og konferanse.

Stiim Aqua Pub er gratis, og alle deltakerne kjøper selv det de vil drikke eller spise.

PROGRAM

17:00-17:15      Velkommen til Stiim Aqua Pub

17:15-17:35      Ny NOU – betydning for utvikling av havbruksteknologi, v. Ingvild Hasnes, Senior Associate, Advokatfirmaet BAHR

17:35-17:55      Investeringer i  fremtidens blå økonomi, v. Johan Kostveit, Senior Investment Associate, Bluefront Equity

17:55-18:05      AquaNext 2024 – årets største  havbruksarrangement, Sigurd Vik, daglig leder, Aqua Next AS

18:05-19:00       Mingling og nettverksbygging

Klikk her for påmelding til Stiim Aqua Pub i Oslo 12. oktober