Oppstarts- og strategimøtet «Fornybar Energi til Havs» foregår i lokalene til Norsk Energi i Oslo førstkommende onsdag 2. oktober.

Utgangspunktet for strategimøtet er «Hvordan skape industriell vekst og norske arbeidsplasser i kjølvannet av et hav-vindeventyr på Norsk Sokkel?» Målet er å påvirke næringspolitikk og virkemidler for å øke verdiskapning og arbeidsplasser i Norge som et resultat av satsing på havvind, samt øke eksport av teknologi og systemleveranser.

Norsk Industri vil jobbe aktivt og strategisk for å posisjonere norsk leverandørindustri i et nytt industrieventyr med havvind og tilhørende økosystem for lagring og distribusjon av energi til forbrukere offshore.

Prosjektleder for arbeidet er Ann Christin Andersen støttet av et bredt sammensatt arbeidsutvalg av industribedrifter.

Stål Heggelund, fagsjef havbruk i Norsk Industri, håper bedrifter benytter seg av denne muligheten til å bidra for å få på plass politikk og rammevilkår for et potensielt nytt industrieventyr til havs.

Møtet foregår i Næringslivets hus, Majorstua, fra klokken 10:00-14:00 førstkommende, onsdag 2. oktober. Her kan du se programmet og lese mer om møtet.

Bruk denne linken for å melde deg på strategimøtet.