Stiim Aqua Connect gir leverandører i klyngen muligheten til å få presentere sin teknologi eller sitt prosjekt for oppdrettsselskapene. 1. juni 2022 møtes oppdretterne og utvalgte leverandørselskaper på Havets Hus i Stavanger. Oppdretterne har satt av dagen til å møte noen av de mest interessante prosjektene og teknologiene det jobbes med i næringen.

Stiim ønsker å bidra til sterkere samhandling mellom leverandører og oppdretterne i Stiim-nettverket. AquaConnect er en møteplass etablert for å bidra til mer effektive innovasjonsløp i havbruksnæringen.

De oppdrettsselskapene som deltar på Stiim Aqua Connect 1. juni 2022 er:

Hvordan bli med på Stiim Aqua Connect?

Leverandørselskaper som kan tenke seg å delta på Stiim Aqua Connect må sende inn et skjema der de presenterer sin teknologi/sitt prosjekt. Skjemaet sendes til klyngen på e-post til kirsti.somme@blueplanet.no . Alle innsendte skjema sendes videre til oppdretterne, som deretter velger ut de leverandørene de ønsker å møte på Stiim AquaConnect en dag i juni. Beskrivelsen av teknologi/prosjekt skal ikke inneholde konfidensiell informasjon, da disse videresendes til oppdretterne for gjennomgang og utvelgelse.

Det er kun de leverandørbedriftene som oppdretterne velger ut, som inviteres til å delta på AquaConnect-samlingen i juni

Mandag 16. mai får leverandørene tilbakemelding på om de er valgt ut til å delta på samlingen

Hvordan foregår Stiim Aqua Connect?

I juni ønskes oppdretterne og de utvalgte leverandørbedriftene velkommen til Havets Hus, Richard Johnsensgt. 4, 4021 Stavanger til en heldagssamling fra klokken 09:00-15:00. Det legges opp til at oppdretterne får presentasjoner fra alle de leverandørene de har ønsket å møte.

Det kan både bli aktuelt med fellespresentasjoner, dersom flere oppdrettere har ønsket å møte samme leverandør, og B2B-presentasjoner. Det blir i forkant utarbeidet et detaljert program med beskrivelse av om presentasjoner skal gjøres i plenum eller individuelt for ett oppdrettsselskap

Her finner du skjemaet for leverandørbedrifter

Skjemaet sendes til: kirsti.somme@blueplanet.no