Prosjektil har fått et stort oppdrag for Landeldi på Island i etterkant av «Eksport i kikkerten» -turen i regi av Stiim Aqua Cluster i mars. Landeldi er et av Islands ledende selskap innen landbasert oppdrett av laks, og Prosjektil ble valgt som leverandør på bakgrunn av 10-års kompetanse og erfaring med tilsvarende prosjekter.

Landeldis prosjekt omfatter en tomt på 330 mål og byggareal på 125.000 kvadratmeter. Årlig produksjon når anlegget er ferdig vil være på 51.000 tonn laks.

Landeldis prosjekt gjennomføres over 6 byggetrinn, og første byggetrinn er allerede i gang. Stiim-medlemsbedriften Nordic Clean Pumps hadde allerede før eksportturen til Island inngått kontrakt med Landeldi og hadde etablert seg der.

Prosjektil AS leverer i dag tjenester innen prosjektadministrasjon, prosjektering, arealplanlegging, samfunnsanalyse, risiko og sikkerhet, miljø, bærekraft og uavhengig kontroll. Prosjektil har gjennom 10 år medvirket i planlegging og bygging av noen av de største industrianleggene innen landbasert oppdrett av laks på Sørvestlandet i Norge. Selskapet har derfor utviklet spisskompetanse og erfaring med større og komplekse landbaserte prosjekter.

Bioretur AS, et annet av selskapene som deltok på Stiims eksporttur til Island, har i etterkant av turen arbeidet med forarbeid på flere store prosjekter på Island med mål om å inngå kontrakt før ferien.

– På turen til Island fikk vi god kontakt både med de to største Islandske prosjektene og flere av de andre landbaserte oppdretterne. Vel så viktig var faktisk den kontakten vi norske leverandører fikk med hverandre på turen, prosjektene på Island er store og svært omfattende, så det vil være helt avgjørende med samspill mellom oss leverandører. Stiim er en utmerket arena også for dette, sier markeds- og kommunikasjonssjef Hermund Ramsøy i Bioretur.

Landeldi-prosjektet om fatter et tomteareal på 330 mål. Det er et stort prosjekt Prosjektil AS nå har fått kontrakt på. (Illustrasjon: Landeldi)