22. januar samlet Innovasjon Norge, Stiim Aqua Cluster og Norwegian Energy Solutions medlemmer fra klyngene til seminar i Måltidets Hus om merkevarebygging i havnæringene.

– Vi vet at norske selskaper er gode på idéskaping, innovasjon og produksjon, men de er ikke like flinke til å ha fokus på fasen fra produksjon til marked, sa Kipperberg og viste til at Norge som nasjon har tapt 50 prosent av sin internasjonale markedsandel på 20 år.

Med det som mål å få til økt eksport og økt tilgang på internasjonal kapital, fikk Innovasjon Norge i oppdrag fra regjeringen å lage en helhetlig profil for havnæringene.

Norge skal bli et slags «Silicon Valley for havet», og overskriften «Pioneering Ocean Sustainability» skal selge norsk bærekraftig teknologi og produkter i utlandet. Innovasjon Norge har allerede etablert et nettsted der logoer og markedsføringsmateriale kan lastes ned. The Explorer, Innovasjon Norges nye digitale markedsplass for grønn norsk teknologi og produkter, ble presentert av Helene Friis.

S

Leif Kjetil Skjæveland fra Stiim-medlemsbedriften Skretting gav deltakerne en innføring i betydningen av merkevare og branding, og hvordan selskapet er svært bevisst på egen markedsføringsprofil og branding globalt.

Skretting et stort og globalt selskap, og Skjæveland kunne fortelle at hver tredje laks i verden har fått fór fra selskapet.

NES-medlemsbedriften Shoreline er et mye nyere og mindre selskap, med 30 ansatte per i dag. Bedriften har vokst raskt Gründer og bedriftsleder Ole-Erik Vestøl Endrerud kunne fortelle at bedriften håper å doble antall ansatte i 2020. Begge bedriftene satser bevisst på bærekraft i sin merkevarebygging og bedriftsprofil.