Dato: Onsdag 7. desember 2022

Tidspunkt: 09:00 – 11:15
Sted: Digitalt via Teams

Meld deg på digital streaming her

I dette kurset vil Patentstyret, Håmsø Patentbyrå og CMS Kluge gi innsikt i hvordan man beskytter bedriftens immaterielle rettigheter (Intellectual Property Rights), hvordan en god IPR-strategi kan innlemmes i bedriftens overordnede strategi, og gjennomgå beste praksis for håndtering av rettighetene til IPR som er utviklet sammen med andre. 
Målgruppen er bedrifter som driver i teknologiintensive bransjer, og som derfor må forholde seg til patentering og hemmelighold.

Innhold

Grunnleggende om immaterielle rettigheter: Innføring i de ulike industrielle rettighetene (oppfinnelser, design, produkter, patenter og varemerker) og hvordan de fungerer.

Forvaltning av immaterielle rettigheter: Viktigheten av å ha en plan for hvordan bedriftens immaterielle verdier forvaltes og foredles.

Immaterielle rettigheter i samarbeidsrelasjoner: Strategisk og industrielt samarbeid mellom ulike aktører blir mer og mer vanlig, og er i mange tilfeller en forutsetning for å lykkes. For å unngå konflikter er det viktig å ha en bevisst håndtering av eierskapet til det som utvikles i samarbeid med andre. Vi vil gå igjennom mulige fallgruver, og strategier for å unngå disse.

Tidsplan

09:00          Velkommen

09:05          Grunnleggende om immaterielle rettigheter

09:45          Pause

09:50          Forvaltning av immaterielle rettigheter  

10:20          Pause   

10:25          Immaterielle rettigheter i samarbeidsrelasjoner

10:55          Spørsmål/svar

11:15          Slutt

1:1-samtaler går ut. Hvis du har spørsmål som ikke kan stilles i plenum, blir det mulig å ta kontakt med foredragsholder i etterkant.

Seminaret er åpent for alle, men krever påmelding via link.

Påmeldingslenke: https://app.bwz.se/patentstyret/b/v?event=349&ucrc=30DCA1C839

Kurset arrangeres av Stiim Aqua Cluster i samarbeid med Energy Transition Norway, VIA, Norwegian Smart Care Cluster, Nordic Edge og Validé.