Styreleder Atle Eide i SalMar Aker Ocean peker i gjestekommentaren, som ble publisert 3. juli, på paradokset ved at nasjonale myndigheter og internasjonale organer som FN ønsker økt vekst i matproduksjon fra havet, samtidig som næringen ikke får tilgang til nye arealer som er nødvendige for vekst. Han refererer til to innspill fra slutten av juni som illustrerer dilemmaet. Den første er direktør ved Havforskningsinstituttet Nils Gunnar Kvamstø, som i et intervju fremstiller oppdrettsnæringen som en av 5 store utfordringer for havet. Samtidig kom FN sin «The State of World Fisheries and Aquaculture 2022». Rapporten slår fast at akvakultur i langt større grad må bidra til at verden får mer sunn mat.

Bruker «allmenningen»

Atle Eide slår i sin gjestekommentar fast at oppdrett av laks, drevet på høykvalitetslokaliteter med moderne teknologi og fokus på biologi og fiskevelferd, er en av verdens mest bærekraftige matvareproduksjoner. Og uten tvil fornybar.

Atle Eide er styreleder i SalMar Aker Ocean. (Arkivfoto)

Samtidig rammer forhold rundt areal vekst innen næringer som driver i «allmenningen» over hele verden, og oppdrett er særlig utsatt. Det er ingen vekst i Chile, og i Canada er næringens eksistens truet. Skottland er nær sin maksimale kapasitet, og i Norge får næringen nesten ikke mer areal. Altså ingen vekst.

Den globale merkelappen på problemstillingen heter SLO; Social Licence to Operate. De store og omfattende brukerinteressene i «allmenningen» gjør at oppdrettsnæringen taper. Atle Eide ser en betydelig konflikt mellom regjeringens uttalte ambisjoner om vekst og de lokale kommunene og fylkenes vilje til å tildele areal. Han oppfordrer det såkalte Nøstbakken-utvalget, som skal gjøre en helhetlig vurdering av tillatelsessystemet og gi anbefaling, til å tenke bredt og langsiktig.

Bærekraftig og fornybart

Verden har behov for mer mat og mer sjømat, og Norge har unike forutsetninger for å produsere slik mat på en bærekraftig og fornybar måte. Men slik Atle Eide ser det, må tilgangen på areal få nødvendig oppmerksomhet slik at det åpnes for bærekraftig og fornybar produksjon ute i «allmenningen».

– Det kan skapes titusenvis av varige arbeidsplasser i årene fremover og en naturlig overgang fra olje til mat, Fra en ressurs som forbrukes til en som er evig fornybar. Men alt stopper opp om ikke tilgangen på areal får nødvendig oppmerksomhet, skriver Atle Eide i sin kommentar.

Les hele gjestekommentaren i IntraFish