I en tid der grunnrenteskatt-debatten setter en demper på stemningen og tar mye oppmerksomhet, var det noe helt annet som stod på programmet på Stiim Aqua Pub onsdag 30. november. Sterling White Halibut med sitt kveiteoppdrett og Arctic Fish som driver lakseoppdrett på Island, var bedriftene som denne gang presenterte seg for de nær 50 frammøtte.

Neste Stiim Aqua Pub arrangeres i Trondheim 5. desember

Magne Torgersen fra Sterling White Halibut kunne fortelle om planene for økt produksjon av kveite i Ryfylke.

Kveite-gründerne i Sterling White Halibut har planer om en tidobling av sin produksjon i årene som kommer. Daglig leder Magne Torgersen fortalte om selskapets virksomhet og vekst, og om planene for den videre satsingen. Sterling har i dag hånd om hele produksjonen fra stamfisk og rogn til ferdig matfisk og slakteri. Det jobbes kontinuerlig og forskes på å få fram sunn og hurtigere voksende stamfisk. For at bedriften skal kunne vokse videre, er det også behov for flere oppdrettslokaliteter.

Stein Ove Tveiten fra Arctic Fish fortalte om selskapets produksjon på Island. Arctic Fish har de siste årene vokst raskt, og selskapet har flere ubrukte oppdrettslisenser og forventer stor produksjonsvekst i årene som kommer. I dag har selskapet et RAS-anlegg i Nordurdbotn og åtte sjøanlegg fordelt på fem ulike fjorder. Selskapet er også i ferd med å bygge et slakteri i Bolungarvik.

Større smolt er også en del av Arctic Fish sin satsing for videre vekst. Målet er å nå gjennomsnittlig smoltstørrelse på 250 gram i 2024, og videre vekst i smoltstørrelse opp mot 500 gram på sikt.

Stein Ove Tveiten fortalte også om selskapets arbeid for biosikkerhet og hva som gjøres for å hindre overføring av smitte mellom anleggene. Alle Arctic Fish sine anlegg har bærekraftsertifiseringen ASC, og bærekraft er et viktig satsingsområde i selskapet.

Etter at presentasjonene var over, ble det som alltid tid til småprat med nye og gamle bekjentskap. Og de som i neste uke skal til Trondheim, kan også melde seg på vår neste Stiim Aqua Pub som arrangeres der 5. desember.

Meld deg på Aqua Pub i Trondheim 5. desember