De siste årene har det kommet på markedet nye løsninger for å holde oppdrettsnota ren. 17. april kl. 09:00-10:15 på Stiim digitalt minimseinar «Ren not – økonomi og økologi» kan du lære mer om de nye produktene og bli bedre kjent med eksisterende impregneringsalternativer.

Påmelding til Stiim digitalt miniseminar

Webinaret arrangeres i Microsoft Temas, og du får i løpet av en drøy time får vite mer om ulike løsninger for å holde oppdrettsnota ren. Vi har fått med oss flinke folk fra Remora Robotics, AquaRobotics og Steen-Hansen AS som gir en introduksjon til sine produkter og sin teknologi.

Bernhard Østebøvik fra Mowi deltar og forteller om bakgrunnen for at Mowi tester ut vaskerobot-teknologi og forteller om erfaringene så langt. I tillegg har vi med forsker Bjørn Einar Grøsvik fra Havforskningsinstituttet. Han har blant annet forsket på miljøeffektene ved bruk av kobberholdig impregnering i havbruksnæringen.

Arrangementet er gratis for alle som er ansatt i Stiim Aqua Clusters medlemsbedrifter. Teams-lenke for deltakelse sendes ut til alle påmeldte dagen før miniseminaret.

Program Stiim digitalt miniseminar 17. april kl. 09:00-10:14

09:00-09:05     Velkommen ved Stiim Aqua Cluster

09:05-09:15     AquaRobotics vaskerobot-teknologi, v. CEO Kjetil Njærheim, AquaRobotics

09:15-09:25     Remora Robotics vaskerobot-teknologi, v. CEO Svein Erik Gregersen, Remora Robotics

09:25-09:40     Robotteknologi for ren not, v. produksjonssjef Bernhard Østebøvik, Mowi

09:40-09:55     Ulike impregneringsløsninger  – kobberbaserte produkter, kobberfrie produkter og biocidfrie produkter, v. CEO Ulrik Ulriksen, Steen-Hansen AS

09:55-10:10     Miljøeffekter av kobber, tralopyril og veien mot biocidfrie løsninger, v. forsker Bjørn Einar Grøsvik, Havforskningsinstituttet

10:10-10:15     Takk for i dag

Klikk her for påmelding