Med bakgrunn i oppdaterte råd og direktiv fra regjering og Folkehelseinstituttet har styret i HavExpo denne uken besluttet å utsette arrangementet HavExpo 2020 til 23. og 24. mars 2021. Messen skulle opprinnelig vært arrangert 6. og 7. mai i år

Stiim Aqua Cluster skulle ha 48 kvadratmeter stand på HavExpo 2020 sammen med ni av klyngens medlemsbedrifter.

– Vi har vurdert å arrangere den nye havbruks- og fiskerimessen høsten 2020, men finner at det blir for usikkert om det lar seg gjøre å lage samle så mange mennesker på et sted så snart, skriver leder for HavExpo Vidar Onarheim i en mail til Stiim Aqua Cluster.

Regjeringens tidsplan for nedbygging av tiltak mot koronasmitte indikerte at det vanskelig ville la seg gjøre å arrangere det store arrangementet i høst, og derfor besluttet arrangørene at de heller ville utsette HavExpo til våren 2021 for å få til et skikkelig arrangement.

Arrangørene beklager ulempene dette medfører for kunder og besøkende, men vil støtte opp om den felles dugnaden det er å redusere spredningen av viruset og ta sin del av det felles ansvaret dette er.

– Så skal vi benytte tiden fram mot messen til å forberede oss enda bedre til å ta imot deg som utstiller og besøkende til den aller første HavExpo! skriver Vidar Onarheim på vegne av arrangørene.