Stiim Aqua Cluster vil bidra til at det sendes gode og grundige høringsuttalelser i forhold til regjeringens forslag om grunnrenteskatt på havbruk. I den forbindelse ønsker vi innspill fra våre medlemsbedrifter, slik at vi har et godt grunnlag i den videre prosessen.
Vi ber om at skriftlige innspill til prosessen i Stiim sendes til post@blueplanet.no innen 24. november.
Stiim Aqua Cluster arrangerer et fagseminar om grunnrenteskatt på havbruk i samarbeid med Stavanger kommune. Fagseminaret arrangeres i Stavanger og består av to deler, en presentasjonsdel og en workshop. Presentasjonsdelen kan følges digitalt via Teams.

Presentasjonene i første del, fra kl. 09:00-11:30 blir streamet via Teams slik at det er mulig å delta digitalt om man ikke er i Stavanger. Andre del fra kl. 12:00-14:00 er en fysisk workshop i Havets hus der det jobbes videre med innspillene som har kommet inn og hvordan de skal videreformidles.

PROGRAM FOR FAGSEMINAR GRUNNRENTESKATT HAVBRUK

Sted: Arrangementsrommet «Hos Ingrid» i Havets Hus og digitalt via Teams (presentasjonsdelen fra 09:00-11:00 streames via Teams)

Tid: 24. november kl. 09:00-14:00

Klikk her for påmelding til fagseminaret

AGENDA PRESENTASJONSDEL kl. 09:00-11:30 digitalt og i Havets Hus

09:00-09:05        Velkommen v. Erlend Sødal, styringsgruppeleder Stiim Aqua Cluster

09:05-09:45        Hva forteller grunnrenteforslaget fra regjeringa? Teknisk gjennomgang og betraktninger rundt mulige konsekvenser, v. professor Ragnar Tveterås og professor Bård Misund, UiS

09:45-10:15 Rapporten «Lakseskattens utfordringer» konklusjoner v. Jakob Erikstad, CEO StudMatch

10:15-10:45      Hva betyr grunnrenteskatten? Konsekvenser, sett fra et selskap/aktiv eiers ståsted v. Atle Eide

10:45-11:15        Hvordan jobber Sjømat Norge med grunnrentesaken? Posisjon/strategi/oppdateringer/løypemeldinger, v. regiondirektør Krister Hoaas i Sjømat Norge

11:15-11:30        Spørsmål og diskusjon

11:30                     Takk for i dag

 AGENDA WORKSHOP kl. 12:00-14:00 i Havets Hus

Workshop – Hva bør vektlegges i høringssvarene som Stiim/Norsk Industri og Stavanger kommune spiller inn?

12:00-14:00        Forslag til disposisjon, vektlegging av bekymringer og evt forslag til justeringer, styrt workshop ledet av Erlend Sødal

14:00                     Takk for i dag

Stiim Aqua Cluster/Norsk Industri sitt høringsinnspill til forslaget om grunnrenteskatt på havbruk blir sluttført etter fagseminaret.

På regjeringens nettsider finner du hele høringsbrevet og høringsnotatet.

Meld deg på fagseminaret 24. november her