Innovasjon Norges workshop tilbys digitalt over fire samlinger 3. september, 10. september, 17. september og 24. september. 4-8 bedrifter blir valgt ut til å delta på workshopen.


Målgruppen er veletablerte bedrifter med god omsetning og tilgang på kapital, som aktivt jobber med eller søker internasjonal vekst og markedsadgang i løpet av de neste 6-12 månedene.


Etablerte bedrifter med eksisterende salg/omsetning som planlegger eller jobber med introduksjon i nye internasjonale markeder vil bli prioritert ved inntak til Innovasjon Norge sin workshop. Bedrifter som kan kategoriseres som «born globals» dvs. bedrifter som skalerer sterkt internasjonalt med finansielle ressurser for dette vil også bli vurdert.


Alle bedrifter oppfordres til å stille med minimum to personer som har en sentral rolle i å bringe bedriften ut i verden.

Workshopen er gratis, men krever egeninnsats. Innovasjon Norge velger ut 4-8 bedrifter som får tilbud om å delta. Du kan melde din bedrifts interesse for å delta her.

I høst arrangerer også Stiim et målrettet internasjonaliserings- og eksportprogram for klyngens medlemmer. Målgruppen for programmet «Eksport i kikkerten» er medlemsbedrifter i klyngen som eksporterer eller skal i gang med eksport i løpet av de nærmeste tre årene. Les mer om «Eksport i kikkerten» og hvordan din bedrift kan melde seg på i denne saken.