17. juni kl. 08:30-11:30 er det oppstartsmøte for Stiims eksportprogram «Eksport i kikkerten». I møtet blir det gitt en introduksjon til programmet og diskusjon om hvilke aktiviteter som planlegges fremover. Det blir anledning til dialog og innspill i forhold til hvordan arbeidet organiseres. Planen er at «Eksport i kikkerten» programmet vil inkludere 4-5 halvdagssamlinger høsten 2021 med relevante tema, foredragsholdere og diskusjoner.

Norsk havbruksnæring er en av landets viktigste eksportnæringer, og de senere årene har det vært en økning i underskogen av leverandører til havbruksnæringen. Norge har verdensledende bedrifter innen fôr, vaksiner, produksjonsutstyr, tjenester og teknologi.

Potensialet for norsk eksport av tjenester, teknologi og kompetanse for havbruksnæringen er betydelig, men verden er stor og fallgruvene mange. «Eksport i kikkerten» er et målrettet kompetanseprogram der deltakerne i arbeidsgruppen deler erfaringer, lærer av de som har gått ruten før og stimulerer flere medlemsbedrifter til økt internasjonalisering.

Stiims prosjektleder,Trond Severinsen, har 37 års verdensomspennende erfaring fra havbruksteknologi-industrien. Her er han i Tyrkia. (Privat foto)

Prosjektleder og fagansvarlig er Trond Severinsen. Han har 37 års verdensomspennende erfaring fra havbruksteknologi-industrien, inkludert 25 år i AKVA group, hvorav 16 i konsernledelsen. I løpet av årene i AKVA group reiste han verden rundt og besøkte mer enn 50 ulike land for å bygge selskapets business og gode internasjonale omdømme. . Trond Severinsen syr sammen et program der aktører med bred erfaring med internasjonalisering og eksport deler av sine erfaringer.

– Mitt mål er at deltakerne på eksportprogrammet skal få dra nytte av eksporterfaringene til spesialister innenfor viktige fagfelt, slik at de selv blir best mulig skodd for å kunne lykkes med eksport. De skal også lære å unngå typiske fallgruver som ofte kan dukke opp. Programmet skal ha et praktisk og matnyttig fokus, sier Trond Severinsen.

Programmet er eksklusivt for Stiim Aqua Clusters medlemsbedrifter.

Det er kostnadsfritt å delta.

Meld deg på oppstartsmøtet ved å sende e-post til: kirsti.somme@blueplanet.no

Husk ved påmelding å oppgi om du ønsker å delta fysisk i Havets Hus (Richard Johnsensgt. 4, 4021 Stavanger) eller digitalt via Teams. Deltakere som ønsker delta fysisk må også oppgi mobiltelefonnummer ved påmelding.

Agenda for oppstartsmøtet 17. juni

08:30 Velkommen og bakgrunn for prosjektet v/ Andreas Heskestad, Stiim Aqua Cluster og Stål Heggelund, Norsk Industri

08:45 Introduksjon v/prosjektleder – Eksport i kikkerten, Trond Severinsen, Stiim Aqua Cluster

09:30 Erfaringer fra eksportmarkeder – «Lessons Learnt»

➢ Scale AQ v/ Stig Førre

➢ Nutreco v/Viggo Halseth

➢ Maritim industri, TBA

10:30 Dialog med Stiim medlemsbedrifter om innspill til behov og aktiviteter i arbeidsgruppen v/alle

11:30 Lunsj for de som deltar fysisk