– Vi ser mange potensielle synergier, og mange fellesnevnere i leverandørkjedene til disse to raskt voksende industriene, havbruk til havs og havvind, sier daglig leder Andreas Heskestad i Stiim Aqua Cluster.

Norwegian Offshore Wind ClusterStiim Aqua ClusterEigersund Næring og Havn og Norsk Industri står sammen som arrangører av dagsseminaret på Grand Hotell i Egersund.

Høring for åpning av områder for havvind hadde høringsfrist 1. november 2019, og  høring for foreslåtte områder for havbruk til havs hadde høringsfrist 15. november 2019.

Den 16. desember publiserte Fiskeridirektoratet rapporten: «Kartlegging og identifisering av områder egnet for havbruk til havs», hvor de anbefaler åpning av 11 områder. Ett av disse områdene overlapper med anbefalte område for flytende havvind, Utsira Nord.

Fiskeridirektoratet kommer til konferansen i Egersund 28. januar og vil presentere den ferske rapporten. I tillegg blir det innlegg fra ulike bedrifter som ser muligheter gjennom en sterkere satsing på havbruk og vind til havs.

Stål Heggelund fra Norsk Industri leder møtet.

Her er link til detaljert program for konferansen, priser og påmelding.