Torsdag 17. mars kl. 07:30-08:30 er det klart for et nytt frokostseminar for klyngens medlemmer. Denne gang er det Fiskevelferd AS, SubC3D og ACD Pharma som holder innlegg. Frokostseminaret er gratis for alle ansatte i klyngens medlemsbedrifter, og du kan velge om du vil delta via Teams eller fysisk på Havets Hus i Stavanger.

Meld deg på frokostseminaret her

Fiskevelferd AS har utviklet en nedsenkbar merd som beveges opp og ned langs en vertikal stålsøyle i midten av merden.

Nedsenkbar merd med skånsom trengemetode

«Nedsenkbar merd med banebrytende helautomatisert skånsom trengemetode» er tittelen på første innlegg på frokostseminaret i mars. Det er Leif Salthaug, daglig leder i Fiskevelferd AS, som skal holde presentasjonen.

Firmaet holder til i Mandal og har utviklet en ny merdløsning med følgende nøkkeldata:

Merden kan beveges opp og ned langs en lang vertikal stålsøyle i midten av merden. Nedsenket merd passer for både laks, torsk og kveite.

– Nedsenket merd øker fiskevelferden og reduserer dødeligheten, og fisken holdes borte fra lus og giftalger, sier Leif Salthaug.
Det er ingen behov for rensefisk, og en ROV med garasje i søylen holder noten ren. Merden har en unik trengeløsning, og alle operasjoner er automatiserte, og merden kan også utstyres med slamoppsamler.


– Vi har lagt stor vekt på lavt energiforbruk og utstrakt bruk av lokal fornybar energi i utviklingen av merden, sier Leif Salthaug.

Målesystemer til bruk i oppdrett

«SubC3D revolusjonerer målesystemer for bruk i oppdrett» er tittelen på presentasjonen til teknisk sjef Einar Magnus Fiskaaen og Vermund Skogland Høgset, som arbeider med drift og sag i SubC3D.

SubC3D har utviklet et system som skal gjøre hverdagen til oppdretterne lettere ved å sette ett kamerasystem på en autonom drone som skal gjøre målinger av biomasse, telle lus og måle velferd igjennom maskinlæring og AI.

Subc3d ble startet på bakgrunn av at vi ville utvikle og bedre kamerasystemer til bruk under vann. De siste 3 årene har selskapet holdt på å utvikle ett system som skal gjøre hverdagen til oppdretterne lettere ved å sette ett kamerasystem på en autonom drone som skal gjøre målinger av biomasse, telle lus og måle velferd igjennom maskinlæring og AI.

Selskapet leverer et dockbart autonomt ROV-sensor og kamerasystem til bruk i fiskeoppdrett. Systemet kombinerer bildeanalyse, maskinlæring og algoritmer og gir oppdretter full oversikt over biomasse, lus, skade på fisk, fôrspill og mulighet for å detektere skade på notvegg og anlegg.

Virus mot bakterier

Gjennom mer enn tre milliarder år har bakteriofager spesialisert seg på å infisere, drepe og holde bakterier under kontroll. Noen av dem dreper så effektivt at de kan brukes målrettet i stedet for, eller i kombinasjon med, antibiotika. Bakteriofager er virus som dreper bakterier uten å skape de samme problemene som antibiotika. De kan bli et effektivt, naturlig og miljøvennlig alternativ i kampen mot antibiotikaresistens. ACD Pharma var i 2018 først i verden til å lansere et bakteriofag-basert produkt til bruk i akvakultur, mot den skadelige bakterien Yersinia ruckeri. Nå satser selskapet stort på å utvikle nye bakteriofag-produkter innen akvakultur, samt videreføring av teknologien til bruk også i humanmedisin.

PhD Hans Petter Kleppen er forskningssjef i ACD Pharma.

«Virus mot bakterier – fra akvakultur til humanmedisin» er tittelen på innlegget fra den tredje bedriften, ACD Pharma. Det er PhD og forskningssjef i ACD Pharma, Hans Petter Kleppen som holder innlegget.

ACD Pharma er et norskeid forsknings- og utviklingsselskap som utvikler legemidler og helseprodukter. Selskapet er en del av Nordly Holding med hovedkontor på Leknes i Lofoten. ACDs forskningsteam er samlokalisert med Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet på Ås.

Bakteriofager har spesialisert seg på å infisere, drepe og holde bakterier under kontroll. ACD Pharma satser nå stort på å utvikle nye bakteriofag-produkter innen akvakultur, samt videreføre teknologien til bruk også i humanmedisin.