26. oktober arrangerer vi Stiim digitalt miniseminar. Denne gang er temaet energi, og vi byr på fire aktuelle innlegg med ulik innfallsvinkel til temaet.

Meld deg på Stiim digitalt miniseminar her

Sondre Flem Bjørshol og Sarah Sharif har skrevet masteroppgave med utgangspunkt i Tytlandsvik Aqua sitt RAS-anlegg. I oppgaven har de sett på energiforbruk og miljøpåvirkning i produksjon av postsmolt i resirkulerende akvakultursystem. I presentasjonen på miniseminaret vil de spesielt fokusere på energiforbruk ved landbasert oppdrett.

Ronny Johnsrød er daglig leder i ASKO Fornybar, som har som mål å produsere fornybar energi tilsvarende NorgesGruppens totale energibehov. Han vil fortelle om selskapene i NorgesGruppens ambisjon om å være «bærekraftig og klimanøytral». Denne ambisjonen skal nås ved å redusere energiforbruket gjennom hele verdikjeden, og ved å ta i bruk fornybar energi.

Anders Lund Eriksrud er partner i Thema AS, som siden etableringen i 2010 har utviklet seg til å bli en etterspurt prognose- og modelleverandør for energisektoren i Norden og Europa.

I tillegg får vi et innlegg fra seniorrådgiver Marit Sandbakk i ENOVA om støttemuligheter for energisparetiltak i havbruksnæringen.

PROGRAM

09:00-09:05               Velkommen ved Stiim Aqua Cluster

09:05-09:20               Energiforbruk ved landbasert oppdrett, Sondre Flem Bjørshol og Sarah Sharif

09:20-09:35               Klimanøytral strategi i Norgesgruppen, Ronny Johnsrød, daglig leder ASKO Fornybar AS

09:35-09:50               Utsikter for det norske kraftmarkedet, partner Anders Lund Eriksrud, Thema

09:50-10:05               Energibesparende tiltak i havbruksnæringen, seniorrådgiver Marit Sandbakk, ENOVA

10:05-10:10               Takk for i dag!

Klikk her for påmelding