BluePlanet Academy sendte fredag ut følgende melding til videregående skoler som har Naturbruk og akvakultur:

Da alle elever er sendt hjem fra skolene har vi i BluePlanet Academy besluttet å gjøre en liten dugnad i forhold til hjelp med hjemmeundervisning.  Vi vil med dette gi alle elver i Naturbruk og akvakultur på videregående skoler fri tilgang til BluePlanet Academy. De vil i tillegg få satt opp en egen kurspakke som kan benyttes som lekser/øving.  

De skolene som allerede benytter seg av BluePlanet Academy kan sende inn lister over kandidater som allerede er inne i systemet, men som ønsker ny kurspakke. Den nye kurspakken vil overlappe noe med andre kurs, men kan dermed fungere som ekstra repetisjon. BluePlanet Academy må også få liste over nye kandidater som skolene vil ha inn i systemet, samt liste over eventuelt nye administratorer som skal legges inn.

Skoler som ikke fra før har adgang til BluePlanet Academy kan sende inn Excel-lister over nye kandidater de ønsker inn i systemet. Skolene må også sende inn liste over administratorer som de ønsker skal legges inn. Administratorene får oversikt over elevene og ser deres progresjon i kursene som blir tildelt.

For at ikke systemet skal bryte sammen slik andre e-læringssystemer har gjort, er tilgangen begrenset til elever i Naturbruk og akvakultur.

Vi kontakter nå skoler så fort vi klarer, men om du har kollegaer på andre skoler som kunne tenkes å ønske samme tilbud er det flott om du videreformidler dette til dem og ber dem ta kontakt gjennom support@blueplanet.no

– Vi kontakter nå skoler så fort vi klarer, men om du har kollegaer på andre skoler som kunne tenkes å ønske samme tilbud er det flott om du videreformidler dette til dem og ber dem ta kontakt, sier leder for BluePlanet Academy Morten Bergslien.

De skolene som ikke har fått meldingen kan ta kontakt med BluePlanet Academy gjennom support@blueplanet.no

BluePlanet Academy muliggjør undervisning i akvakultur via nettet når skolene må stenge. (Illustrasjon fra BluePlanet Academy)