God prosjektledelse, kontroll på leverandørkjeden, produksjon og logistikk er vanskelig og ekstremt viktig på eksport. På fjerde samling i Stiim Aqua Clusters eksportprogram «Eksport i kikkerten» , onsdag 24. november, deler Andres Lara og Rune Engebretsen raust av sine erfaringer innenfor disse temaene. «Eksport i kikkerten» er for ansatte i Stiims medlemsbedrifter, og det er mulig å melde seg på enkeltsamlinger selv om man ikke deltar på hele programmet.

Meld deg på samlingen via e-post

Andres Lara er Market Segment Manager for havbruk i Nessco AS deler erfaringer fra prosjektledelse ved bygging på verft og leveranser til kunder i utlandet.

Andrés er utdannet sivilingeniør i Chile og har der siden 1996 erfaring som Project Manager i Asmar Shipyards, Technical Sales Executive i Wärtsilä og 13 år i AKVA group med ansvar for stålmerd R&D i Chile og siste 11 år på AKVAs hovedkontor på Jæren med ansvar for utvikling, produksjon og prosjektledelse av fôrflåter over hele verden.

Rune Engebretsen er General Manager Norway for Bolloré Logistics. Han har økonomiutdannelse ved Høgskolen i Molde og har snart 30 års erfaring innen internasjonal logistikk og krevende fraktoppdrag, blant annet fra Maersk, Safmarine, Bring Cargo og Bolloré Logistics.

AGENDA

08:30 – Velkommen!

08:35 – Vi deler litt erfaringer innenfor temaene Prosjektledelse, Supply Chain, Produksjon og Logistikk på eksport v/prosjektleder – Eksport i kikkerten, Trond Severinsen, Stiim Aqua Cluster

09:00 – Prosjektledelse i utlandet – Hva er det? Hvorfor er det både så vanskelig og ekstremt viktig på eksport? Vi deler erfaringer fra prosjektledelse ved bygging på verft og leveranser til kunder i utlandet, v/Andrés Lara, Market Segment Manager Aquaculture, Nessco AS.

09:45 – Kaffepause  

10:00 – Supply Chain og produksjon i utlandet – Hva er viktig? Her er det mange ulike fagfelt og fallgruver. Vi deler erfaringer fra innkjøp og fôrflåteproduksjon i utlandet, v/Andrés Lara, Market Segment Manager Aquaculture, Nessco AS.

10:45 – Logistikk på eksport – Dette krever erfaring og ekspertise, spesielt ved store «heavy lift» forsendelser men også for vanlig containerfrakt, v/Rune Engebretsen, General Manager Norway, Bolloré Logistics (Oslo).

11:30 – Lunsj for de som deltar fysisk

Send en e-post til: kirsti.somme@blueplanet.no for å melde deg på samlingen.