Det er Sintef som leder prosjektet der de sammen med Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet skal samle inn og undersøke 70 forskjellige prøver av slam. Oppdrettsslammet samles opp under merdene og består av fôrspill og avføring fra fisken i merdene. Det meste av slammet går i dag til biogass eller forbrenning, og noe brukes til gjødselproduksjon. Dagens lovverk hindrer at slammet kan brukes for eksempel til vekststubstrat for lavtrofiske dyr, noe som ville vært en mer bærekraftig bruk av slamressursene.

Forskningssjef Erik-Jan Lock i Havforskningsinstituttet og hans samarbeidspartnere i prosjektet skal nå analysere prøvene av oppdrettsslam for nærings- og fremmedstoffer. Forskerne håper videre å finne måter som gjør at slammet kan beholdes høyere i næringskjeden.

– Da kan for eksempel insekter omdanne slammet til noe som kan brukes i fôr, for eksempel fett eller proteiner. Da trenger vi ikke landbruksareal eller så mye energi for å bruke slammet om igjen, sier forskningssjef Erik-Jan Lock i et intervju på Havforskningsinstituttets hjemmesider.

Det finnes i dag lite data om oppdrettsslam, men forskerne antar at en betydelig del av slammet utgjøres av uspist fôr. Om det stemmer kan fôret ha ganske høy næringsverdi.