Prosjektet Global Growth Chile Salmon Aquaculture består av to ukesbesøk til markedet i Chile hvor deltakerne besøker relevante beslutningstagere, som gjør det mulig å komme inn i det chilenske markedet, eller utvide eksisterende virksomhet.

I tillegg vil prosjektet inneholde to til tre felles arbeidsmøter i Norge hvor bedriftene møtes for å forberede neste besøk til Chile, for å planlegge relevante B2B møter, og bearbeide inntrykk underveis og erfaring fra besøk.Resirkulering og vannbehandling

Programmet er relevant for bedrifter som har produkter eller tjenester innenfor følgende områder: resirkulering og vannbehandling, kamerateknologi, inspeksjon og digitalisering, teknologi for storsmolt, fòr-teknologi, moderne mærteknologi, offshore-løsninger, fiskehelse, lusebekjempelse og sykdomsbekjempelse, transport av fisk, digitalisering av sjømatindustrien og ulike software løsninger.

Innovasjon Norge tar opp bedrifter frem mot første markedsbesøk i oktober/november. Deretter er det planlagt en samling i Norge for erfaringsutveksling, planlegging og forberedelse til neste markedsbesøk til Chile i februar-mars. I april 2020 er siste samling.

Deltakeravgiften er satt til 30 000 kroner per selskap. Overnatting, reiseutgifter og andre tilsvarende kostnader dekker selskapene selv. Bedrifter kan lese mer og melde sin interesse via Innovasjon Norges nettside om programmet.

Chile er verdens nest største produsent av laks basert på oppdrett, med om lag 1 mill tonn per år. Det er et modent marked med svært lik teknologi som den som benyttes i Norge. Det er også svært mange bedrifter fra Norge som betjener markedet, enten gjennom lokal tilstedeværelse eller gjennom eksport. Det er imidlertid gap i verdikjeden og det er i tillegg planer om å øke produksjonen, blant annet gjennom å utvide produksjonen til andre lokale arter. Innovasjon Norge skriver at dette, sammen med planene for bærekraftig vekst, gir åpninger og muligheter for norske leverandører.