Nora Holmen Krag (Prosjektil), Maren Loodz Aarthun (AKVA group) Magnus Ree og Jama Ali (begge i Global Maritime) er de fire traineene i Stiim medlemsbedrifter. De fire Stiim Traineene går inn i UiS og Næringsforeningen i Stavanger sitt program, samtidig som de får delta på egne havbruksrettede samlinger i regi av klyngen.

Nils Fredrik Vestvik fortalte om BluePlanet Academy.

Den første samlingen ble tirsdag 21. september holdt i Havets Hus i Innovasjonspark Stavanger. Der ble det gitt en presentasjon av Stiim klyngen og en introduksjon til Havets Hus. Ekstra kjekt var det at tre av klyngens spennende medlemsbedrifter, som alle holder til i Havets Hus, presenterte seg og sin teknologi for de fire traineene. Tor Magne Madsen fra FishGLOBE fortalte om selskapets lukkede oppdrettsanlegg, Mia Guttorm Moseng fra Sedna Technologies presenterte Sensor Globe, og Johan Fredrik Dahle presenterte Harbors løsning med bruk av elektromagnetiske felt for å forebygge lakselus.

BluePlanet Academy

Traineene fikk også en introduksjon til BluePlanet Academy AS,. Nils Fredrik Vestvik fortalte om historien bak e-læringsplattformen og om planene fremover. I dag leverer BluePlanet Academy AS kurs i både oppdrett av laks og tilapia, og kundene kommer fra en rekke land over hele verden. Det arbeides også med kurs for flere arter. De fire deltakerne i Stiim Trainee-programmet fikk også tilgang til BluePlanet Academy slik at de selv kan teste ut e-læringsverktøyet og gå igjennom kurs for å få økt kompetanse.

De fire Stiim-traineene får selvsagt delta på Stiim-aktiviteter på linje med andre ansatte i medlemsbedriftene. Neste Stiim Trainee samling er konferansen «Ny havbruksteknologi for vekst – lukket produksjon i sjø og havbruk til havs» som arrangeres 16. og 17. november. Til våren er det planlagt to heldagsekskursjoner med besøk hos oppdrettere slik at traineene får se ulike driftsformer og havbruksteknologi.

Trainee i din bedrift?

Programmet Trainee Sørvest og Stiim Trainee gir bedrifter innen havbruksnæringen i Rogaland en mulighet til å sikre seg de beste kandidatene fra universiteter og høyskoler. Personalhuset hjelper til med rekrutteringen, mens Næringsforeningen og Universitetet i Stavanger står for programmet. I tillegg kommer Stiim Trainee programmets egne samlinger.

Har din bedrift behov for ny kompetanse vil Trainee Sørvest og Stiim Trainee hjelpe med rekrutteringsprosessen, gi den nyansatte et faglig utviklende program over ett år og et nettverk både i regionens næringsliv og havbruksnæringen spesielt. Oppstart er høsten 2022, men det er også mulig å avtale tidligere oppstart for den ansatte selv om trainee-programmet starter først til høsten.

Her kan du lese mer om Stiim Trainee og Trainee Sørvest.

19. oktober kl. 10:00-11:00 arrangerer Næringsforeningen og Stiim informasjonsmøte om Trainee Sørvest og Stiim Trainee på Havets Hus i Innovasjonspark Stavanger på Ullandhaug.

Du kan allerede nå sende oss en e-post kirsti.somme@blueplanet.no og melde deg på informasjonsmøtet.