Konferanse

Ny havbruksteknologi – lukket produksjon i sjø og havbruk til havs

TID: 16. – 17. november 2021

STED: Clarion Hotel Air, Sola

PRIS: 2500,- kr for medlemmer i Stiim og 3200,- for ikke-medlemmer (eks. mva)

Prisene inkluderer deltakelse på konferansen 16. og 17. november, lunsj begge dagene og middag 16. november.

Meld deg på konferansen her

Alt ligger til rette for at Norge kan bli verdensledende innen havbruksteknologi for bærekraftig vekst. Stiim Aqua Cluster og Norsk Industri, i samarbeid med DNB og Stavanger kommune, arrangerer 16. og 17. november den nasjonale konferansen «Ny havbruksteknologi – lukket produksjon i sjø og havbruk til havs» i Stavanger.

På konferansen møtes ledende teknologi- og havbruksaktører til to dager med faglig og sosialt påfyll. Dette blir første mulighet etter høstens stortingsvalg til å drøfte havstrategien. Innovasjon og utvikling av nye verdikjeder innen den blå økonomien står sentralt på programmet.

Norgehar en formidabel kystlinje på omtrent 100.915 km og er verdensledende innen både oppdrett av laks og offshoreteknologi. 

En satsing på eksponert havbruk og lukket produksjon i sjø åpner nye arealer for bærekraftig matproduksjon, gir muligheter for norsk industri og nye arbeidsplasser.  

Konferanseprogrammet starter tirsdag 16. november kl. 09:00  og avsluttes 17. november kl. 13:30 etter lunsj.

Detaljert program for konferansen publiseres på Stiims nettsider www.stiimaquacluster.no når dette er klart. 

Stiim, Norsk Industri og øvrige samarbeidspartnere tar alle Covid 19-forholdsregler før årets konferanse og samarbeider tett med helsemyndighetene.  Arrangementet vårt vil være i tråd med retningslinjene både når det gjelder antall deltakere og øvrige anbefalinger. Vi er derfor sikre på at alle skal få en fin og trygg opplevelse. 

Program:

Konferansier: Solveig van Nes

09:30 Registrering og kaffe

Kari Nessa Nordtun, Stavanger kommune

Stavanger kommune er nå Norges fjerde største havbrukskommune. Ordfører Kari Nessa Nordtun ønsker velkommen og forteller om kommunens havbrukssatsing.

Stein Lier-Hansen, Norsk Industri

Stein Lier-Hansen er administrerende direktør i Norsk Industri. Han er kjent for å være tydelig når han entrer den samfunnspolitiske arenaen. Han er en kompromissløs forsvarer av at Norge skal satse mer på industri.

Ragnar Tveterås, UiS

 Ragnar Tveterås er professor ved Universitetet i Stavanger. Han har forsket på produktivitet, innovasjon, markedsetterspørsel og verdikjedeorganisering, med fokus på sjømat  og energisektoren. Tveterås har vært prosjektleder for rapportene «Bærekraftig vekst med lukkede anlegg i sjø» og «Verdiskapingspotensial og veikart for havbruk til havs».

Dag Sletmo, DNB

Dag Sletmo er rådgiver i sjømatavdelingen i DNB, verdens største sjømatbank. Han har tidligere jobbet med investor relations og prosjekter i Cermaq, og vært sjømatanalytiker i ABG Sundal Collier. Han har en MBA fra Columbia Business School i New York og er siviløkonom fra NHH i Bergen.

11:40-12:40 Lunsj

Olav-Andreas Ervik, SalMar Ocean

Olav-Andreas Ervik er CEO i SalMar Ocean AS. Han har over 20 års erfaring fra oppdrettsindustrien og har siden 2012 vært ansatt i SalMar. Før han i november i fjor tiltrådte som CEO i SalMar Ocean, var han konsernsjef i SalMar ASA i 1,5 år før det 4 år som konserndirektør for oppdrett (2014 – 2018), og startet SalMar -karrieren som daglig leder for SalMar Farming i 2012. Han har i tillegg hatt lederstillinger i Lerøy Midnor, Scottish Seafarms og Lerøy Hydrotech. Ervik startet sin karriere som røkter i 1995 og har gjennom det også erfaring fra praktisk oppdrett.

Inge Berg, Nordlaks

Inge Berg er gründer og hovedeier i Nordlaks. Han har i dag har rollen som direktør for strategi- og prosjektutvikling i selskapet. Sommeren 2020 mottok Nordlaks sin hittil største investering; havfarmen «Jostein Albert» på lokaliteten utenfor Hadsel. Havfarmen har kapasitet til 10.000 tonn laks, og prosjektet har bidratt til å utvikle nye løsninger i grensesnittet mellom maritim næring og havbruksnæringen.

Håvard Walde, Skretting

Håvard Walde, administrerende direktør i Skretting Norge, er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor fra NHH. Walde har arbeidet i norsk havbruk siden 2004 og har også erfaring fra Panfish og Ernst & Young.

14:20-14:40 Pause

Henrik Hannus, Aker Solutions

Henrik Hannus er leder for havnæring i Aker Solutions. Han har arbeidet i 30 år med flytende oljeplattformer, i roller fra mariningeniør til direktør.

Cato Lyngøy, Hauge Aqua

Cato Lyngøy er grunder og daglig leder av Hauge Aqua som er mest kjent for utviklingen av det lukkede oppdrettsanlegget Egget®. Cato Lyngøy har over tretti år bak seg i norsk og internasjonalt oppdrett. Han har drevet fiskehelsetjeneste, utviklet vaksiner og jobbet i ulike ledende posisjoner i Pan Fish og Mowi før han i 2013 startet Hauge Aqua. Som veterinær brenner han for at næringen skal utvikle seg på laksens og miljøets premisser.

Grunde Bruland og Martin Bryde, Wikborg Rein

Grunde Bruland (t.v.) er partner ved Wikborg Reins Bergen-kontor. Bruland er leder for kompetansegruppen for Fiskeri og havbruk og har særlig spesialisert seg på havbruksrett og bistår klienter innenfor akvakulturnæringen med privatrettslige og offentligrettslige spørsmål.

Martin H. Bryde (t.h.) er senioradvokat ved Wikborg Reins kontor i Bergen, og er tilknyttet kompetansegruppen for fiskeri og havbruk.

(Foto: Thor Brødreskift)

 

Anne B. Osland, Fiskeridirektoratet

Anne B. Osland er seksjonssjef kyst og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet. Hun er utdannet samfunnsviter fra UiB og har jobbet i havbruksforvaltningen i mer enn 30 år. Tildelingsseksjonen har hovedansvaret for direktoratets arbeid med utviklingstillatelsene og Havbruk til havs. Seksjonen har også ansvar for tildeling av tillatelser til særlige formål (forskning, stamfisk, visning, undervisning, slaktemerder). Havbruksfondet og er klageinstans for fylkeskommunenes lokaliseringsvedtak.

Solveig van Nes, Marine Prospects

Solveig van Nes er gründer og daglig leder i Marine Prospects AS. Solveig van Nes har et sterkt engasjement for havet og marin matproduksjon. Hun har mange års  forskningsfaglig bakgrunn fra havbruk, miljøpolitisk arbeid og kommunikasjon. I dag jobber hun gjennom sitt eget selskap med å fremme ny forskning og fagformidling om bærekraftig sjømatproduksjon.

16:00-16:30 Business Entertainment

19:00 Nettverksmiddag

Program 17. november 2021

09:00 Skråblikk på utviklingstrekk TBA

Harald Sveier, Lerøy Seafood Group ASA

Harald Sveier, Dr. Philos. Research & Innovation Manager, Lerøy Seafood Group ASA. Lerøy har jobbet med lukket flytende produksjon siden 2010 og har totalt gjennomført 12 produksjonssykluser med postsmolt produksjon.

Thomas Myrholt fungerende daglig leder i Akvafuture. Sæterosen oppdrettt

Thomas Myrholt, Akvafuture AS

Thomas Myrholt er daglig leder i Akvafuture, verdens største produsent av laks i flytende lukkede merder i sjø. Myrholt har en mastergrad i økonomi fra Norges Handelshøyskole (NHH) og har tidligere jobbet som aksjestrateg og sjømatanalytiker i SpareBank1 Markets.

12:10-13:20 Lunsj

Konferansen arrangeres av