I 2019 startet Næringsforeningen i Stavanger og UiS opp et samarbeid om ordningen Trainee Sørvest. Målet var å skaffe riktig kompetanse til regionen for å sikre vekst og utvikling gjennom å tiltrekke toppkandidater fra universitet og høyskoler til næringslivet i Rogaland.

Første kull med 15 traineer startet opp høsten 2020. Det var nær 500 søkere til de 15 stillingene, og Personalhuset stod for rekrutteringsprosessen.

Stiim Trainee høsten 2021

I år samarbeider Stiim med Trainee Sørvest og går i gang med Stiim Trainee. Stiim Trainee blir et program i Næringsforeningens traineeprogram. Kandidatene kombinerer jobb i bedriften med et faglig og personlig utviklingsprogram, nettverksbygging og sosiale aktiviteter.

Bedriftene får Personalhusets hjelp til å rekruttere topp kompetanse, og trainee-kandidatene deltar på Næringsforeningens og UiS sitt program. I tillegg vil Stiim arrangere egne samlinger og nettverksaktiviteter slik at traineene får et godt innblikk i havbruksnæringen og kunnskap om klyngen.

I november ble det arrangert et informasjonsmøte om Stiim Trainee, og noen bedrifter i klyngen er allerede i ferd med å få lyst ut sine trainee-stillinger. Men det er fortsatt mulig å bil bedriftspartner og sikre seg en håndplukket trainee-kandidat til høsten.

Bachelor- eller mastergrad

De som tas inn i programmet er nyutdannede med bachelor- eller mastergrad og inntil tre års arbeidserfaring.

Bedriftene får velge blant de mest kompetente kandidatene fra landets ledende universitet og høyskoler, og søkertallene til traineestillingene er høye. Personalhuset kartlegger og velger ut aktuelle kandidater, men bedriften tar selv en avgjørelse i forhold til hvilken kandidat de ønsker.

Trainee-ansettelsen gjelder for ett år, men erfaringsvis ønsker bedriften ofte å tilby fast ansettelse etter at trainee-perioden er over.

Er Stiim Trainee aktuelt for din bedrift?

Kontakt prosjektleder Christin Møller i Næringsforeningen eller Kirsti K. Sømme i Stiim Aqua Cluster for mer informasjon om programmet.

Fristen for påmelding er satt til 12. mars.

Kristine Berg Marhaug i Næringsforening er prosjektleder med ansvar for Trainee Sørvest og Stiim Trainee. (Foto: Lars Idar Waage/Næringsforeningen)