– Dette er et møte for alle som er interessert i havbruk, teknologi og fiskehelse, sier Päivi Teivainen-Lædre som er leder for Teknas Stavanger-avdeling. Tekna organiserer medlemmer som har en mastergrad innen teknologi, realfag eller naturvitenskap. Teknas 92.000 medlemmer jobber hver dag med å løse samfunnets utfordringer gjennom innovasjon og ny teknologi. Teknas nasjonal satsing innen havbruk og fiskehelse jobber for nettverksbygging og et faglig tilbud til alle medlemmer som jobber innenfor eller har interesse for havbruksnæringen.

Møtet arrangeres 24. november klokken 17:00-19:30 på Havets Hus i Stavanger, men det blir også mulig å melde seg på digital sending av arrangementet. For dem som velger å delta fysisk blir det også servering og gode muligheter til å treffe andre Tekna-medlemmer og havbruksinteresserte. Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Meld deg på arrangementet her

Havbruk har vokst til å bli en betydelig næring i Norge og er i dag en av våre største eksportnæringer. En overordnet utfordring er å sikre tilgang på god og trygg mat for en voksende befolkning, samtidig som man tar hensyn til forsvarlig forvaltning av naturressurser og miljø. Det å sikre framtidig verdiskaping gjennom å utvikle et helhetlig perspektiv for risikostyring som inkluderer bærekraft, vil være avgjørende for næringens suksess. Risikostyring og bærekraft er derfor høyst aktuelle tema sett i forhold til innovasjon og vekst i norsk havbruk.

Blant foredragsholderne er prodekan Ragnar Tveterås fra handelshøyskolen ved UiS, konsulent Hermann Steen Wiencke fra Proactima med spesialkompetanse innenfor sikkerhet og risikostyring, Innovation Manager Björgulfur Hávardsson i NCE Safood Innovation Cluster, og Mads Martinsen som er direktør for produktutvikling og bærekraft i Skretting Norge.

PROGRAM:

17.00 Registrering og noe å spise

17.30 Velkommen v/ Päivi Teivainen-Lædre, leder i Tekna Stavanger avdeling

17.35   Informasjon om Blue Planet, Stiim og Havets Hus v/Eivind Helland, daglig leder, Blue Planet AS

17.45 19.30 – Foredrag

Innovasjon i Havbruk: Utfordringer og muligheter v/Ragnar Tveterås, Prodekan for forskning, UiS

Risikostyring gir konkurransekraft (et helhetlig perspektiv) v/Hermann Steen Wiencke, konsulent Sikkerhet, HMS, Risikostyring, Beredskap, Proactima

Big data som styringsverktøy for havbruk v/Björgólfur Hávarðsson, Innovation Manager, NCE Seafood Innovation Cluster

Risikostyring og bærekraft starter lokalt, et perspektiv fra næringen v/Mads Martinsen, Direktør Produktutvikling og Bærekraft, Skretting Norge

19.30 «Lessons learned». Avslutning

Arrangementet er åpent for alle interesserte. Du kan velge om du deltar fysisk (begrenset plass) eller digitalt. Den digitale sendingen begynner kl. 17.30. Lenke til sendingen vil bli sendt ut til alle påmeldte dagen før arrangementet.