Vi ønsker velkommen til Stiim Frokostseminar 9. desember kl. 07:30-08:30. Frokostseminaret gir deg muligheten til å få en god start på dagen, med spennende presentasjoner fra medlemsbedrifter i klyngen. Denne gang må vi dessverre avlyse den fysiske samlingen i Havets Hus, men den digitale versjonen av frokostseminaret går som planlagt.

Denne gang er det Stellarman AS med konseptet Aqua Storm, Bioretur AS og Aibel AS som står for presentasjonene.

Meld deg på frokostseminaret her

Frokostseminarene er kun for ansatte i klyngens medlemsbedrifter.
AquaStorm-anleggene skal være ubemannet under normal produksjon og fjernopereres fra et landsenter (Illustasjonsbilde)

Stellarman

Tittelen på første presentasjon på frokostseminaret er «AquaStorm – Building a Sustainable Ocean Aquaculture».

– Stellarman er et Oslo-basert konsulentselskap som utfører forretningsutvikling, konseptutvikling, risikostyring og prosjektledelse samme med kunder og partnere. Vi bruker kompetanse fra olje og gass-prosjekt og nettverk i alt vi gjør. Teamet vårt er veldig hands-on, forteller forretningsutvikler Karls Aiwerioba. På frokostmøtet 4. november presenterer han konseptet AquaStorm sammen med prosjektleder Nils Wilhelmsen.

AquaStorm er et produksjonssystem for ubemannet, offshore, undervanns lakseproduksjon for dypere hav. Anleggene er ubemannet under normal produksjon og fjernopereres i sin helhet fra landsenter. AquaStorm er modulert, flexibel og skreddesydd for best fiskevelferd og HMS. Prosjektet utvikles sammen med Mowi i samarbeid med Scale AQ, Kongsberg Maritime, ABB, SINTEF, Nofima, F-subsea og flere andre aktører.

Steinar Wasmuth er administrerende direktør i Bioretur AS.

Bioretur

«Slam – elefanten i oppdrettsanlegget» er tittelen på innlegget til administrerende direktør Steinar Wasmuth i Bioretur AS.

Bioretur leverer og drifter teknologi for slambehandling til fiskeoppdrett. Teknologien i anleggene er utviklet av Bioretur i samarbeid med internasjonalt anerkjente selskaper og er godt utprøvd over hele verden. Det gir et kompakt, driftsikkert og helautomatisk renseanlegg som tar fiskeslam fra 0,1% til 90% tørrstoff i en sammenhengende prosess, uten krav til manuell arbeidskraft. 

Bioreturs egen tørke sørger for den sikreste og reneste hygieniseringen av slammet. I tillegg til at avfallet blir hygienisert og lagringsstabilt er anleggene energieffektive og utslippsvannet er rent.

Aibel AS

Aibel er en ledende EPC (Engineering, Procurement and Construction) -leverandør av offshore produksjonsplattformer til olje-, gass- og offshorevindindustrien. Med 4000 ansatte i tre land og to verft, leverer Aibel tjenester og produkter i et komplett spekter fra studier til avvikling av felt.

Havbruk i eksponert farvann og offshore vil kreve mer hardføre konstruksjoner, og et samspill av ekspertise på offshore plattformer og akvakultur. Øystein Refsland Andreassen er studieleder ved konsept- og studieavdelingen i Aibel Asker. Han vil fortelle om selskapets satsning inn mot havbruk til havs med innlegget «Aibel – havbruk til havs».