NCE Seafood Innovation arrangerer workshopen i samarbeid med MARFO (senter mot marin forsøpling), Stiim Aqua Cluster og er finansiert av Handelens Miljøfond.

Workshopen arrangeres på Havets Hus i Stavanger (Richard Johnsensgt.4, 4021 Stavanger) 29. august kl. 10-15

«Rent hav» ble lansert av MARFO i fjor, og målet er å få havbruksaktører til å ta i bruk verktøyet under sine oppryddingsaktiviteter. Ryddedataene blir da samlet i et sentralt system, og det har flere fordeler:

  • Strandryddernes jobb blir lettere og arbeidet hæringen gjør med ryddeaksjoner kan lettere synliggjøres.
  • «Rent hav» gir verdifulle data til forskning og næringsaktører som kan bruke det til rapportering og dokumentasjon overfor myndighetene.
  • Ved å samle data på en plass blir det skapt større bevissthet rundt havplast og marin forsøpling i Norge.

I workshopen får deltakerne bakgrunnsinformasjon om verktøyet, og det gjennomgås praktiske eksempler. Deltakerne får også selv teste verktøyet og kan gi tilbakemeldinger slik at det kan utvikles videre etter næringens behov.

PROGRAM:

kl. 10:00-12:00 Introduksjon. Info om MARFO og deres rolle. Hvordan bruke «Rent hav», teoretisk opplæring og praktiske eksempler

kl. 12:00-13:00 Lunsj

kl. 13:00-14:00 Praktisk gjennomføring av enkle oppgaver i «Rent hav»

kl. 14:00-15:00 Feedback – hvordan skal MARFO videreutvikle verktøyet «Rent hav»?

Deltakere kan melde seg på workshopen og få mer informasjon ved å sende e-post til dominik@seafoodinnovation.no

For at deltakerne skal få mest mulig ut av workshopen, bør de opprette en bruker i «Rent hav» i god tid før 29. august. Gå inn på https://kart.renthav.no/ for å opprette bruker.