SFI Exposed aquaculture operations, med base hos SINTEF Ocean i Trondheim, har i åtte år forsket på eksponerte operasjoner. Senteret har samlet oppdrettere, leverandører, forskere og undervisere, og målet har vært å utvikle sikre, effektive og robuste operasjoner for eksponert havbruk. I tillegg til SINTEF Ocean har Havforskningsinstituttet, SINTEF Digital, NTNU og en rekke oppdrettere og leverandører vært partnere i SFI Exposed. Nå markeres avslutningen av senteret med konferansen EXPOSED Aquaculture i Trondheim 9. og 10. mars.

– I løpet av de åtte årene har det vært forsket på utrolig mange områder, teknologier og ulike retninger i forhold til eksponerte operasjoner. SFI Exposed har vært en fin arena å diskutere videre utvikling på, og for å få en felles forståelse av hva som skjer innenfor området eksponert havbruk. I løpet av åtteårsperioden har mange stipendiater og en rekke masterstudenter vært tilknyttet senteret og forsket på eksponert havbruk. Nå avsluttes senteret, men arbeidet fortsetter, sier seniorforsker Kristine Størkersen ved SINTEF Ocean.

Senteret, som har vært ledet av forskningssjef Hans Bjelland fra SINTEF, har hatt seks ulike forskningsområder. Fire av dem har fokusert på teknologiske innovasjoner for sikre og pålitelige havbruksoperasjoner:

 • Autonome systemer og fjerndrift
 • Overvåkning og beslutningsstøtte
 • Konstruksjon
 • Fartøysdesign
 • Sikkerhet og risikostyring for menneske og anlegg
 • Fiskeadferd og -velferd

    – Konferansen er for alle som har interesse for eksponerte operasjoner innen havbruk, så deltakerne trenger ikke ha forkunnskaper om SFI Exposed Aquaculture, sier Størkersen.

    Programmet for konferansen setter fokus på hvordan operasjoner foregår, og hva forskningen har gjort for dem på merdkanten og i fartøyene. Det blir også satt søkelys på hvilke utfordringer som fortsatt eksisterer. Tekniske innovasjoner slik atom autonome systemer, offshorekonstruksjoner og -fartøy er nødvendige for å opprettholde produksjon under alle forhold og muliggjør mer robuste, sikre og kontrollerte operasjoner.

    – Det er fortsatt et stort innovasjonspotensiale i forhold til eksponerte operasjoner, sier Kristine Størkersen.

    9. og 10. mars markeres avslutningen av SFI Exposed med konferansen i Trondheim. Arrangørene vil på konferansen vise fram kunnskap om eksponert havbruk og samtidig speide fremover.

    Se konferanseprogrammet og meld deg på her

    Seniorforsker Kristine Størkersen og forskningssjef Hans Bjelland ved SINTEF har vært engasjert i SFI Exposed Aquaculture. Nå markeres avslutningen av senteret med konferansen SFI Exposed i Trondheim 9. og 10. mars.