En undersøkelse som NHO og Norsk Industri gjennomførte tirsdag sist uke, viser at norske bedrifter rammes tungt av Corona krisen. I vår energiregion rammes vi enda hardere grunnet det store fallet i oljeprisen.

Utfallet er forskjellig, og i noen bedrifter stopper det helt opp og alle eller neste alle permitteres, ordrene eller salget stopper helt opp og kunder kan ikke betale. Andre opplever at de ikke får inn leveranser fra underleverandører eller sliter med å få tak i råvarer fra utlandet.

Terje R. Fanebust er regionbanksjef i DNB.

Regjeringen lanserte søndag 15. mars to lånegarantiordninger, hver på inntil NOK 50 mrd. Én ordning for små og mellomstore bedrifter og én ordning for større bedrifter. Her kan du finne mer informasjon om lånegarantiordningene.

Vi har snakket med regionbanksjef i DNB, Terje R. Fanebust, og vi har i samarbeid har satt opp en liste over hvordan dere som klyngemedlemmer kan forholde dere samt oppsummert diverse fakta. Dette er ingen fasit, men ment som en hjelp.

Start med å lage et likviditetsbudsjett

 • Sjekk hvordan din bedrift kan få tilgang til penger, egenkapital, gjerne lån, før behovet oppstår.
 • Hvordan kan din bedrift gjøre faste kostnader om til variable kostnader, som for eksempel redusert (omsetningsbasert) husleie
 • Permittering, – hva er behovet for bemanning etter forventet produksjon eller omsetning
 • Hva medfører 4% redusert arbeidsgiveravgift med budsjettert bemanningsbehov?
 • Få full oversikt over forfallsregisteret og alle forpliktelser, leverandører, skatt, arbeidsgiveravgift, lønn.
 • Endre investeringsplaner
 • Kontakt banken ved behov for økt kredittbehov

Hva kan gjøres overfor kundene

 • Send faktura straks jobben er avsluttet eller varene er levert
 • Forsøk å avtal en betalingsplan, som for eksempel å sende a-konto-fakturaer underveis, med sluttfaktura ved endt oppdrag.  
 • Ekstra rabatt om kunden betaler raskt.
 • Være oppdatert om kundenes betalingsvilje og evne
 • Stram inn på betalingsfristene med 7-10 dager. Kortere tid ved digital faktura
 • Send ut betalingspåminnelser raskt
 • Prioriter de viktigste kundene, og kutt kundeforhold som ikke gir deg inntekter

Hva kan gjøres overfor leverandørene

 • Betal regningene innen forfallsfristen.
 • Ta kontakt med dine leverandører om utsettelse  av betaling eller oppdeling i delbetalinger
 • Alle innkjøp som ikke er nødvendige utsettes.

Stortinget, regjering og Norges Bank har iverksatt tiltak som:

 • Redusert antall dager med lønnsplikt ved permittering fra 15 til 2 dager for arbeidsgiver
 • Innbetaling av den andre terminen for forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april 2020 kan utsettes
 • Innbetaling av arbeidsgiveravgift som forfaller 15. mai 2020 kan utsettes
 • Redusert NIBOR rente til 0,25% p.a.
 • Lettelser for bankene til økt utlån
 • Det er foreslått en lånegaranti ordning fra staten til små og mellomstore bedrifter på 50 milliarder. Hvordan dette organiseres er enda ikke klar, men nedenfor er satt opp noen punkter over hva som forventes vedtatt av Stortinget denne uken.

Hovedpunkter i lånegarantiordningen

Hovedpunkter i lånegarantiordningen kan du finne hos DNB Nyheter på denne linken.