I rapporten «Prisdannelse i markedene for oppdrettet laks og regnbueørret» gir økonomiprofessorene Bård Misund og Ragnar Tveterås fra UiS en analyse av hvilke forhold som påvirker prisdannelsen i markedet for norskprodusert oppdrettet laks og regnbueørret. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Blue Planet AS og med finansiering fra produsenter av laks og regnbueørret. Rapporten er sendt inn som vedlegg til Blue Planets høringsuttalelse i forhold til høringen om prisråd for havbruk og inntektsfastsetting i grunnrenteskatten.

– I rapporten prøver vi å gi en analyse av hvilke forhold som påvirker prisdannelsen i laksemarkedet. Vi ser også på i hvilken grad vi klarer å observere og måle de faktorene som påvirker prisene, forklarer Ragnar Tveterås.

Dersom det etableres et prisråd for havbruk og inntektsfastsetting i grunnrenteskatt, mener professorene dette må til for at rådet skal prise riktig:

Professor Bård Misund
  • faktorene som påvirker prisen i markedet må identifiseres og forstås
  • betydningen av faktorene og den effekten disse har på prisene må måles

I rapporten skriver Misund og Tveterås at det samfunnsøkonomiske overskuddet og verdiskapingen fra havbruksnæringen maksimeres ved å
tilby kunder med ulike behov leveranser av lakseprodukter med differensierte attributter knyttet til det fysiske produktet. Det kan for eksempel være størrelse, kvalitetsgradering) og andre forhold ved leveransen som volum, hyppighet, regelmessighet og garantier. Kunder med ulike behov kan betale ulike priser for produkter som kan være like utfra produktets fysiske attributter på grunn andre tjenester som følger med det leverte produktet som for eksempel leveringssikkerhet.

Professor Ragnar Tveterås

Dersom et normprisregime gjør noen typer lønnsomme differensieringer av leveranser ulønnsomme etter innføringen av normprisene, så vil dette gi et samfunnsøkonomisk effektivitetstap. Differensieringen kan omfatte aktiviteter både i havbruksproduksjonen, i bearbeiding og i markedsføring.

– Det blir en veldig komplisert ligning om en skal ha med alle faktorene som påvirker prisdannelsen og vekte dem rett, sier Ragnar Tveterås.

Les hele rapporten her

Markedet for oppdrettslaks og regnbueørret er komplekst. Det er mange distribusjonskanaler til markedet og mange ulike produktkvaliteter og kontraktsformer.