26. september dro klyngeleder Trine Danielsen i Stiim Aqua Cluster og prosjektleder Trond Severinsen dro sammen representanter for de fem medlemsbedriftene Water Linked, Ovum, Fishency Innovation, Nordic Clean Pumps og Blue Planet Academy til Færøyene. Målet med turen var å presentere ny norsk havbruksteknologi, samt bli bedre kjent med havbruksnæringen på Færøyene, få ny kunnskap og knytte nye kontakter. Turen til Færøyene er en del av Stiim Aqua Cluster sitt eksportprogram «Eksport i kikkerten».

Bakkafrost sitt moderne og energinøytrale anlegg gjorde inntrykk på deltakerne.

Storm og flytrøbbel førte dessverre til forsinkelser mandag 26. september. Dermed måtte det planlagte anleggsbesøket og møtet med den norske generalkonsulen på Færøyene, Petur Even Djurhuus, mandag kveld utgå.

Tirsdag 27. september var det derimot fullt program fra morgen til kveld. Dagen startet med presentasjoner ved de norske selskapene og Bakkafrost og Mowi på Færøyene. Det ble også god tid til samtaler og utveksling av informasjon.

– Det var en veldig hyggelig tone, og vi fikk lære mye om moderne havbruk på Færøyene. Det er også nyttig å få vite mer om rammeverk og utfordringer i andre land, samt se på mulighetene for samarbeid, sier klyngeleder Trine Danielsen. For eksempel fikk den norske delegasjonen vite at en på Færøyene har ett havbruksselskap per fjord, i stedet for at flere selskap deler en fjord som i Norge.

Tirsdag ettermiddag ble det tid til direkte møter mellom de norske selskapene og aktørene på Færøyene, før dagen ble avsluttet med middag sponset av Norsk Industri, som er samarbeidspartner i eksportprogrammet.

Onsdag 28. september ble det tid til en rask tur i Torshavn om formiddagen, før turen gikk til Bakkafrost sitt moderne postsmoltanlegg Strond. Det flotte anlegget tok nærmest pusten fra den norske delegasjonen. Både arkitektonisk, størrelsesmessig og i forhold til teknologi, utslipp og energigjenvinning, var anlegget utrolig imponerende. Det at anlegget er tre fotballbaner langt og 80 meter bredt sier litt om dimensjonene.

Etter besøket på Bakkafrost sitt anlegg gikk turen hjemover for delegasjonen, som kom hjem med mektige inntrykk og nye kontakter. Turen er første steg for eksport av ny norsk havbruksteknologi til Færøyene. Selskapene som deltok på «Eksport i kikkerten»-turen er nå i dialog med aktører på Færøyene om videre samarbeid og prosjekter.

Eksportdelegasjonen bestod av Bjørn Sirnes (Water Linked (v.f.), Kjetil Rosvold (Fishency Innovation), Gaute Lunde Melberg (BluePlanet Academy), Trine Danielsen (Stiim Aqua Cluster), Kjell Erik Røvang og Anette Sjurseike (Nordic Clean Pumps), Cato Lyngøy (Ovum) og prosjektleder Trond Severinsen.
Det ble også tid til en liten sightseeing i hovedstaden på Færøyene. Her er Cato Lyngøy og klyngeleder Trine Danielsen.
Bakkafrost sitt anlegg i Strond er 80 meter bredt og lengre enn 3 fotballbaner.