Forsker Pradeep Lal og hans kolleger ved NORCE Research Centre i Bergen håper nå på flest mulig svar fra oppdrettere på spørreundersøkelsen som kartlegger hvor stort problem pigghåangrep er, erfaringene med skade på anlegg og fisk, og hvilke forebyggende tiltak som er testet ut. Undersøkelsen varer cirka 10 minutter og er anonym. Den vil være viktig for å gi forskerne grunnlag for videre arbeid med å finne løsninger som er best mulig både for fisk, pigghå og oppdretterne selv.

Pigghå-interaksjon med oppdrettsinstallasjoner er en utfordring både økonomisk, fiskevelferdsmessig og økologisk. Oppdrettere rapporterer at pigghå ofte biter seg igjennom noten i oppdrettsanlegget og kommer inn i merdene. Huller i noten fører til at oppdrettslaks rømmer. Det gir økonomiske tap og økologiske utfordringer.

Pigghåen tiltrekkes ofte av død fisk på bunnen av merdene. Men dersom de kommer seg inn i merdene spiser og skader de også levende laks og gir fiskevelferdsmessige utfordringer. For å forebygge slike uønskede hendelser, fjerner oppdretterne jevnlig død fisk og inspiserer noten ved hjelp av kamera eller dykkere.

Pigghåen er rødlistet og klassifisert som sterkt truet, og fiske av pigghå er derfor forbudt. Utfordringen er derfor å finne metoder, teknikker eller teknologi som kan holde pigghåen borte fra oppdrettsanleggene.

Nå arbeider et team av forskere ved NORCE (Norwegian Research Centre AS) med det FHF-finansierte prosjektet PigghåFRI. Prosjektet kartlegger kunnskapen om pigghåens oppførsel, hvor utbredt problemet med pigghåangrep er i oppdrettsanlegg, samt de forebyggende tiltak som er testet hittil. Deretter skal det gjennomføres testing av lovende metoder for å forebygge pigghåangrep. Fiskevelferden, både for laks og pigghå, undersøkes også.

Gå inn på denne lenken for å lese mer om og besvare spørreundersøkelsen om utfordringer med pigghå: Spørreundersøkelse om pigghå ved oppdrettsanlegg (fhf.no)

Prosjektet PigghåFRI kan du lese mer om her: www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901704

Prosjektgruppen for PigghåFRI består av Pradeep Lal (f.v.), Antonie Oosterkamp og Shaw Bamber.