Innovasjon Norge har mange ordninger og tjenester som er relevante for havnæringene. Nå ønsker de å gjøre støtteordningene for bærekraftige løsninger for havnæringene bedre kjent gjennom et åpent informasjonsmøte på Skype.

I begrepet havnæringene menes her alle næringer som er avhengig av havet, som havbruk, fiskeri, maritim sektor, olje- og gass og fornybar energi.

– Målgruppen er primært leverandørbedrifter som leverer løsninger til havnæringene, forteller kunderådgiver Klynger og Bedriftsnettverk, Hans Kristian Torske.

Møtet har fokus på finansieringsordninger for innovasjon, og Innovasjon Norge vil informere bedrifter i målgruppen om mulighetene for finansiering av utvikling, pilot og testing av nye løsninger. Mer informasjon om støtteordningene finner du her.

Her kan interesserte koble opp til møtet.