– Med sine 25 års erfaring fra havbruksnæringen og som statssekretær i Nærings og Fiskeridepartementet vil Trine Danielsen tilføre verdifull erfaring og kompetanse til klyngen, uttaler daglig leder i Blue Planet AS, Eivind Helland.

Andreas Heskestad går fra å være klyngleder i Stiim Aqua Cluster til å lede satsingen på forretningsutvikling og rådgivning i Blue Planet AS.

Trine Danielsen tiltrer stillingen 15. august.

– Vi er også fornøyde med at Andreas Heskestad, som har ledet Stiim Aqua Cluster siden 2018, vil være med å styrke Blue Planet AS sin satsing innen rådgivning. Selskapet tilbyr allerede en rekke tjenester til havbruksnæringen og vil være et område som skal styrkes betydelig framover, sier Eivind Helland. Heskestad ansettes som leder for forretningsutvikling og rådgivning i selskapet.  

Om Stiim Aqua Cluster
Stiim Aqua Cluster består av nær 180 medlemsbedrifter fra hele verdikjeden i havbruksnæringen. Stiim-klyngen leder an i utviklingen av nye grønne verdikjeder gjennom innovasjoner for bærekraftig vekst i den nasjonale og globale havbruksnæringen. Stiim Aqua Cluster har status som Arena Pro-klynge i Innovasjon Norges program Norwegian Innovation Clusters.