H

30. januar klokken 11:30-14:30 i møterommet «Hos Ingrid» på Måltidets Hus kan du få innsikt i hvordan du kan starte for å ta miljø og bærekraft på alvor, og hvordan dette kan bli en integrert del i din bedriftshverdag.

Bærekraftig utvikling er et globalt begrep som er basert på solidaritet med kommende generasjoner, i tillegg til solidaritet med alle som lever i dag. Det er en anerkjennelse av at vi bare har en klode, med en begrenset mengde ressurser, og at det er i vår felles interesse å ta vare på den. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å sikre bærekraftig utvikling innen tre sentrale områder; klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

Miljødimensjonen av bærekraftig utvikling handler om å ta vare på naturen og klimaet som en fornybar ressurs for mennesker.  Men hvordan kan jeg og min bedrift være med å jobbe mot dette målet? Stadig flere virksomheter velger for eksempel å bli med i en miljøsertifiseringsordning, men hva betyr det egentlig? Er det noe for oss, og hvilken sertifisering skal vi i så fall gå for? Og hvordan skal vi jobbe strukturert med dette i vår arbeidshverdag?

I dette seminaret skal vi prøve å gi innsikt i tematikken og en innledende guide gjennom sertifiseringsjungelen.

Agenda:

Arrangementet starter med lunsj kl. 11:30, og selve seminaret begynner kl. 12:00

– Innledning/Velkommen 

– Hvorfor og hvordan bør man jobbe med bærekraft.

v/ Trygve Meyer, Head of Sustainability at Nordic Edge  

– Finn frem i sertifiseringsjungelen! v/ DNV GL  

– Sertifisering og bærekraftsmål i praksis – hvordan jobbe strukturert med dette i din bedrift v/ Qualisoft 

Meld deg på seminaret her.

Seminaret er et samarbeid mellom klyngene Norwegian Smart Care Cluster, Nordic Edge Smart City Innovation Cluster, Norwegian Tunnel Safety Cluster, Stiim Aqua Cluster og Norwegian Energy Solutions.