Konferansen arrangeres på Radisson Blu Atlantic hotell i Stavanger og er for medlemmer i klyngen og inviterte samarbeidspartnere. I løpet av konferansedagen skal flere av medlemsbedriftene i Stiim Aqua Cluster presentere sine fremtidsrettede teknologiprosjekt innen havbruk.

Det blir presentasjon av Aquatraz, av Roxel Octopus, Blue Farm, SFD Innovation, Aquantum Leap og FishGLOBE. I tillegg blir det presentasjon av den digitale læringsplattformen BluePlanet Academy.

Ragnar Tveterås fra Senter for Innovasjonsforskning ved UiS skal deretter snakke om hvordan innovasjon og ny teknologi gir grobunn for vekst.

Etter at programmet på Radisson Blu Atlantic er over, fortsetter konferansen med båttur til Skretting Lerang og videre til Lysefjorden. Turen går forbi Preikestolen, før det blir offisiell åpning og omvisning hos FishGLOBE.

Etter middag i regi av FishGLOBE og Grieg Seafood går turen tilbake til Stavanger med båt.

Link til påmelding sendes ut til medlemmer og inviterte samarbeidspartnere.