SalMar Aker Ocean ble ønsket velkommen med kake. Her er det selskapets disiplinleder elektro/automasjon, Olav Foseide, som forsyner seg.

Stavangers næringssjef Anne Woie, representanter for Innovasjonspark Stavanger og CEO Eivind Helland i Blue Planet AS var blant de som deltok på markeringen for å ønske de nye leietakerne i Havets Hus velkommen. SalMar Aker Ocean har etablert seg i lyse kontorlokaler med utsikt til det nye sentralsykehuset som bygges i Stavanger, en etasje over kontorene til Stiim og Blue Planet.

Næringssjef Anne Woie trakk fram at Stavanger etter siste runde med kommunesammenslåinger er blitt en av Norges største havbrukskommuner, og kommunen ønsker å styrke havbruksnæringen i regionen.

– Jeg er så stolt og glad, og dere er så velkomne til Havets Hus og Stavanger kommune, sa næringssjefen, og la til at også mindre havbruksaktører ønskes hjertelig velkommen til å etablere seg i kommunen.

Kontorbygget Havets Hus ligger i Innovasjonspark Stavanger, like ved Universitetet i Stavanger og ikke langt fra flyplassen på Sola, Stavanger sentrum og næringsområdene på Forus.

– Det er en merkedag at SalMar Aker Ocean flytter inn i Havets Hus, og det er en milepæl for Stiim Aqua Cluster at enda en medlemsbedrift blir en del av miljøet her på huset. SalMar Aker Ocean er også med på det store prosjektet Grønn Plattform som Stiim har vært med på å dra i gang. Dette er et levende hus der det skjer noe og der folk knytter nettverk, sa Eivind Helland fra Stiim og Blue Planet AS.

Til tross for at dialekten røper at hun opprinnelig ikke er siddis, så fører etableringen i Stavanger til at påtroppende CFO i SalMar Aker Ocean, Trine Sæther Romuld,  vil redusere noe av pendlertilværelsen selv om hovedkontoret til SalMar Aker Ocean er i Trondheim. Hun bor i Stavanger og pendler i dag til Trondheim der hun arbeider som CFO i SalMar. I første omgang er det fire av de SalMar Aker Ocean-ansatte som har fast kontorplass i Havets Hus, i tillegg til tre-fire som ukependler.

– Det er kjempeartig at oppdrett kommer mer på kartet i Stavanger, synes hun.

SalMar Aker Ocean har mål om å produsere 150.000 tonn laks i 2030. Selskapet har allerede lagt bak seg to vellykkede produksjonssykluser med produksjonsanlegget Ocean Farm 1 i et værhardt, eksponert område utenfor Trøndelag. Erfaringene herfra bygges nå inn i en ny og større versjon, Ocean Farm 2, som er under utvikling. Selskapet har også søkt myndighetene om tillatelse til å plassere verdens første rene offshore oppdrettsanlegg kalt Smart Fish Farm ca. 50 nautiske mil vest av Frøya utenfor Midt-Norge.

– Vårt mål er å produsere laksen i dens naturlige habitat. Vi ønsker å skape et nytt, norsk industrieventyr med internasjonale ambisjoner, og fundamentet for det hele er troen på – og behovet for – bærekraftig produksjon av sunn sjømat, sier prosjektleder Bjørn Erik Pedersen.

Teknologien som brukes er kjent fra oljeindustrien, og konseptet er teknisk utfordrende men fullt mulig å realisere når myndighetenes rammeverk, tillatelser og lokalitet har kommet på plass. Nå er myndighetenes utkast til etablering av et tillatelsesregime for havbruk til havs og endringer i yttergrensene i produksjonsområdeforskriften på høring. Fristen for å gi innspill er 2. mai 2022. Høringsutkastet kan du lese her.