EFFEKTIV er forkortelsen for prosjektet «Effekt og velferd ved bruk av rensefisk og luseskjørt». Det FHF-finansierte prosjektet har som formål å dokumentere effekten av tiltakene og utarbeide en protokoll for beste praksis ved bruk av rensefisk og luseskjørt gjennom brukerundersøkelser og kartlegging av erfaringer fra storskala testing.

Du kan lese mer om prosjektet på hjemmesiden til EFFEKTIV

Den digitale workshopen 23. juni fra kl. 09:00-11:00 arrangeres for å dele foreløpige resultater av prosjektet, i tillegg til at erfaringene med luseskjørt og rensefisk skal diskuteres. Akvaplan-niva har som en del av prosjektet gjennomført intervju av en rekke oppdrettsselskap for å lære mer om strategier, driftsrutiner og driftsmessige erfaringer fra bruk av luseskjørt.

Nå ønsker Akvaplan-niva å favne enda bredere enn de gjorde i intervjurunden, og de inviterer derfor fiskeoppdrettere til workshopen. Spesielt ønsker de å ha med personer fra den daglige driften på lokalitetene og servicebåtene, siden disse har direkte erfaring fra installasjon, bruk, vedlikehold og demontering av lusesekjørt.

Klikk her for påmelding til workshopen

Den digitale workshopen vil foregå i Microsoft Teams og ledes av Kjell Maroni, FHF.

Arrangementet er delt inn i fire tema som hver har en innleder. Etter innledningen åpnes det for spørsmål, innspill og diskusjoner. Det vil være mulig å ta ordet og stille spørsmål i chatten. Spørsmål, kommentarer, presiseringer og gjerne bilder/illustrasjoner kan også sendes til Akvaplan-niva før, under og etter arrangementet. Send da til Bård Worum på epost bhw@akvaplan.niva.no

Program for digital workshop 23. juni kl. 09.00-11.00

Luseskjørtets effekt
Øyvind Gjøvåg, Driftsleder, Lerøy Vest AS

Drift av anlegg med skjørt
Harry Andersen, Driftsleder Vesterålen, Eidsfjord Sjøfarm AS

Drift på eksponerte lokaliteter
Rolf Pedersen, Operativ støtte, Salmar Nord AS

Luseskjørtet i andre operasjoner
Roger Eiternes, Produksjonssjef, Midtnorsk Havbruk AS