Ocean of Opportunities gir vekstselskaper i havbruksnæringen tilgang til kunder, investorer og viktige aktører i bransjen. Deltakerne i årets Ocean of Opportunities vekstprogram presenterer seg 3. desember for potensielle investorer via YouTube.

Deltakerne har gjennomført ca. 10 seminarer spredt over en periode på 6 måneder, og programmet avsluttes med investordagen der bedriftene får presentert seg for investorer innen akvakultursektoren.

På grunn av Covid-19 smittesituasjonen og gjeldende råd og restriksjoner fra myndighetene, blir presentasjonene i år gjort digitalt via YouTube. I etterkant av sendingen vil det være muligheter for å avholde individuelle investormøter der interesserte investorer får bli bedre kjent med selskapene.

Deltakerne i programmet er bedrifter som har ferdig utviklet teknologi klar for markedet, men som har behov for kapital og nettverk for å vokse videre. Målet med Ocean of Opportunities-programmet er å øke/utløse bedriftenes vekstpotensial.

De sju bedriftene som har deltatt i årets Ocean of Opportunities vekstprogram er:

Dersom du har spørsmål til programmet eller den digitale investordagen, ta kontakt med prosjektleder Åsmund Berget i Blue Planet AS.

Programmet er finansiert og tilrettelagt av NCE Aquatech Cluster, Stiim Aqua Cluster, Blue Planet AS, Stavanger kommune og Trondheim Kommune.