I 2021 startet Stiim Aqua Cluster eksportprogrammet «Eksport i kikkerten». Programmet var rettet mot medlemsbedrifter som var i gang med eller ønsket å komme i gang med eksport i løpet av de nærmeste årene. Innovasjon Norge hjelper norske bedrifter med eksport, enten de skal inn på et nytt marked for første gang eller utvide en internasjonal satsing. Nå samarbeider Stiim Aqua Cluster med Innovasjon Norge og klyngene GATH og NCE Aquatech om en felles eksportsatsing for norsk akvakulturnæring.

Turen Aquaculture Trade Mission to China 2024, 7.-13. april, er en av fellessatsingene. Klyngeleder Trine Danielsen fra Stiim Aqua Cluster deltar på turen og håper å få med seg et godt knippe norske havbruksbedrifter som er interessert i å få mer kunnskap om Kina. Fristen for å søke om deltakelse på turen er 20. februar.

Oversikt over aktiviteter i 2024

I 2024 har Innovasjon Norge flere internasjonale satsinger for akvakulturnæringen, med programmer rettet mot markeder i ulike verdensdeler. Her er listen over Innovasjon Norges akvakultur-aktiviteter i 2024 og kontaktpersoner:

Send e-post til kontaktpersonene dersom din bedrift er interessert i en eller flere av aktivitetene.