Med økende etterspørsel etter sjømat av bedre kvalitet og mer bærekraftig fiskeoppdrett, søker Kina løsninger for å oppgradere oppdrettsindustrien og investerer mer i storskala oppdrettsanlegg offshore og på landbaserte RAS-installasjoner. Denne trenden, i pågående og nye prosjekter åpner muligheter for norske aquatech-bedrifter.

I forkant av turen blir det to webinarer og pitchtrening med informasjon om marked, eksport og internasjonal handel, samt innsikt i kinesisk kultur. Det ene webinaret er et Stiim digitalt miniseminar med tittelen «Eksport i kikkerten – Kina» som arrangeres 31. januar. Les mer og meld deg på miniseminaret her

Aquaculture Trade Mission Tour to China 2024 er for etablerte selskaper med bærekraftige teknologiløsninger for akvakultur. Det er et krav at virksomheten har klare vekstambisjoner og vilje til å investere egentid og ressurser i arbeidet.

Programmet inneholder en blanding av læring gjennom webinarer og innsikt i representative oppdrettsprosjekter i Kina – landbasert, kyst eller offshore. Innovasjon Norge introduserer bedriften også for kinesiske potensielle prosjekteiere, interessenter og prosjektledere. Markedsbesøket i Kina inkluderer besøk til representative prosjekter, både landbaserte og offshore, og nettverksaktiviteter med industrielle fagfolk og prosjektinteressenter.

Deltakeravgiften er 15.000/20.000 kroner (henholdsvis SMB/stor bedrift) for å dekke kostnader knyttet til organiseringen av turen, nettverksarrangement og relevante aktiviteter. Deltakeravgiften inkluderer ikke fly, transport i Kina, overnatting og måltider.

Fristen for å melde interesse er 20. februar 2024

Klikk her for å lese mer og melde din interesse