Med økende etterspørsel etter sjømat av bedre kvalitet og mer bærekraftig fiskeoppdrett, søker Kina løsninger for å oppgradere oppdrettsindustrien og investerer mer i storskala oppdrettsanlegg offshore og på landbaserte RAS-installasjoner. Denne trenden, i pågående og nye prosjekter åpner muligheter for norske aquatech-bedrifter. Innovasjon Norge planla opprinnelig tur til Kina sammen med Stiim Aqua Cluster, GATH og NCE Aquatech i april 2024 for å utforske det kinesiske markedet. I mars ble det bestemt at turen utsettes til oktober 2024.

Les mer om turen til Kina i uke 44

I forkant av turen blir det to webinarer og pitchtrening med informasjon om marked, eksport og internasjonal handel, samt innsikt i kinesisk kultur. Det ene webinaret var et Stiim digitalt miniseminar med tittelen «Eksport i kikkerten – Kina» som ble arrangert 31. januar.

Aquaculture Trade Mission Tour to China 2024 er for etablerte selskaper med bærekraftige teknologiløsninger for akvakultur. Det er et krav at virksomheten har klare vekstambisjoner og vilje til å investere egentid og ressurser i arbeidet.

Programmet inneholder en blanding av læring gjennom webinarer og innsikt i representative oppdrettsprosjekter i Kina – landbasert, kyst eller offshore. Innovasjon Norge introduserer bedriften også for kinesiske potensielle prosjekteiere, interessenter og prosjektledere. Markedsbesøket i Kina vil inkludere besøk til representative prosjekter, både landbaserte og offshore, og nettverksaktiviteter med industrielle fagfolk og prosjektinteressenter.