Ny dato er satt for Innovasjon Norge og klyngene Stiim Aqua Cluster, NCE Aquatech og GATH sin felles tur til Kina. Trade Mission Tour Aquaculture China arrangeres nå med start i Shanghai 27. oktober og avsluttes 2. november. Turen er en femdagers Trade Mission for å utforske det kinesiske markedet. Det blir et webinar og pitchtrening i forkant med informasjon om marked, eksport og internasjonal handel, samt innsikt i kinesisk kultur.

I det foreløpige utkastet til program foreslås det å innlede turen med å besøke Nordic Aqua Partners sitt RAS-anlegg utenfor Ningbo sør for Shanghai. Deretter går turen til Qingdao der deltakerne blir med på åpningen av 2024 China Fisheries & Seafood Expo onsdag 30 oktober.

Innovasjon Norge arrangerer en Norsk Paviljong på Expo-arrangementet, se Norway Pavilion at China Fisheries & Seafood EXPO 2024 (businessnorway.co) Dagen før arrangeres det et vel besøkt seminar og middag, med primærfokus på sjømat hvor det kan være interessant å delta. De to neste dagene på turen er satt av til besøk hos kinesiske selskaper med stor aktivitet innen akvakultur.

Innovasjon Norges kontaktperson for turen er spesialrådgiver Rita Brokstad. Hun hartelefon +47 90 53 22 87 og e-post: rita.brokstad@innovasjonnorge.no

Les mer og meld din interesse her

I Gaotang bygger Nordic Aqua Partner landbasert oppdrettsanlegg. Dette er ett av flere anlegg som skal besøkes på turen til Kina.