I dag var ledelsen i Stiim Aqua Cluster i Oslo på arrangementet der det ble offentliggjort hvilke klynger som får videre finansiering gjennom Norwegian Innovation Clusters. Norwegian Innovation Clusters er et statlig finansiert klyngeprogram som skal bidra til verdiskaping gjennom bærekraftig innovasjon. Stiim Aqua Cluster er en av fire klynger som får Arena Pro, og klyngen er dermed sikret finansiering til og med 2026. Frem til nå har Stiim vært en Arena-klynge. Arena er et treårs program, Arena Pro er et femårs program og GCE er 10 års program.

Kommunal- og distriktsminister, Bjørn Arild Gram, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Janicke Andreassen og administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli deltok på det høytidelige arrangementet i Det Gamle Museet i Dronningens gate 4 i Oslo der det ble offisielt kunngjort hvilke klynger som får være del av Norwegian Innovation Clusters program i årene som kommer.

Ledende havbruksklynge

– Vi er allerede godt i gang med å etablere Stiim til en ledende klynge for videreutvikling av den globale havbruksnæringen. Nå får vi muligheten til å sette i gang flere prosjekter som skal bidra til økt bærekraftig matproduksjon fra havet. Den teknologiske utviklingen havbruksnæringen er inne i, gir også vekstmuligheter for norsk maritim industri og leverandørnæringen, både nasjonalt og internasjonalt. Vi er utrolig takknemlige for tilliten vi har fått gjennom Arena Pro-tildelingen, sier daglig leder Andreas Heskestad i Stiim Aqua Cluster.

Det at Stiim er igjennom nåløyet og får Arena Pro-status er et kvalitetsstempel på arbeidet som er gjort i klyngen. Det viser også at klyngens ambisjoner for videre vekst anerkjennes av de som evaluerer klyngene ut fra innsendte søknader og intervju. Kun 4 av 14 klynger som søkte ble tildelt Arena Pro, og Stiim var en av disse. Klyngen Norwegian Energy Solutions, som også holder til i Innovasjonspark Stavanger, er også blant de fire nasjonale klyngene som gikk videre fra Arena til Arena Pro.