Torsdag 18. februar arrangerte Stiim Aqua Cluster frokostseminaret som egentlig skulle ha gått av stabelen i januar, men da måtte utsettes på grunn av smittesituasjonen. Godt over 30 personer deltok fysisk i auditoriet i Havets Hus, der det var sørget for god plass mellom alle deltakerne inne i salen. I stedet for mingling i foajeen ble det denne gang frokostspising i fastmonterte seter i auditoriet.

I tillegg til de som deltok fysisk, var det cirka 20 personer som fulgte frokostseminaret og presentasjonene via Teams.

På programmet stod tre av Stiims mange spennende og innovative medlemsbedrifter; Fishency Innovation AS, Ecofisk AS og Arctic Fish AS.

Teknologi for bedre fiskehelse og smart produksjon

Flavie Gohin i Fishency Innovation fortalte om selskapets teknologi. Den gir oppdretterne kunnskap som kan bedre både fiskehelse og lønnsomhet.

Gründer og CEO i Fishency, Flavie Gohin, har vært med på å utvikle selskapets teknologi som gir et 360 graders bilde av laksen ved hjelp av en tunnel som fisken fotografesres i når den svømmer igjennom. På den måte kan både fiskens vekt og helsetilstand følges nøye, og for eksempel kan problemer med luseangrep avdekkes tidlig. På den måten får oppdretterne den kunnskap de trenger for å kunne ta de riktige avgjørelsene til fiskens og bedriftens beste.

Fishency ser mange markeder der teknologien kan komme til anvendelse, både hos oppdrettsselskapene, fórselskapene, brønnbåtselskapene og bedrifter innen fiskehelse.

Norges største landbaserte anlegg

Administrerende direktør Bjørn Inge Staalesen i Ecofisk AS hadde store planer å presentere. Ecofisk AS har fått lisens for 40.000 tonn årlig matfiskproduksjon/20 millioner smolt og skal bygge Norges største landbaserte oppdrettsanlegg i Espevik i Tysvær kommune i Rogaland. Selskapet har et 300.000 kvadratmeter stort område som skal bygges ut med et fullt integrert anlegg med RAS-teknologi for å minimere håndtering av fisk og opprettholde lav tetthet i produksjonen.

Anlegget skal bygges ut i årene 2021-2028 og blir Norges største integrerte lakseanlegg. Det er også planlagt fornybar energiproduksjon gjennom et 180.000 kvadratmeter stort solkraftanlegg på taket, samt et eget anlegg for rensing av avløpsvann.

I sitt innlegg trakk Bjørn Inge Staalesen også frem beliggenheten i Rogaland som ideell i forhold til tilgang på kompetanse og marked. Aktørene i verdikjeden er til stede, det samme er et miljø for innovasjon og teknologi gjennom Stiim-klyngen og kompetansen som finnes i bedriftene og kunnskapsmiljøene i regionen.

Bærekraftig laks fra Island

Stein Ove Tveiten som er CEO i Arctic Fish, var frokostseminarets tredje innleggsholder. Arctic Fish startet i 2011 og har etterhvert posisjonert seg som en pioner innen lakseoppdrett på Island.

Stein Ove Tveiten fra Arctic Fish fortalte blant annet om selskapets store smoltanlegg på Island.

Selskapet driver lakseoppdrett i Vestfjordene på Island, og selskapet produserte i fjor 7.443 tonn atlantisk laks. I årene fremover er det forventet stor vekst, med estimert høstingsvolum på 12.000 tonn allerede i 2021. Arctic Fish har også etablert det første RAS-anlegget på Island med storskala smoltproduksjon.

All fisk fra Arctic Fish har vært ASC sertifisert eller godkjent for ASC-sertifisering siden 2015. Arctic Fish har også fått sertifikat for produksjon av økologisk laks, og selskapets første økologisk produserte laks vil være klar for markedet høsten 2023.

Frokostseminarene fortsetter

Stiim kommer til å fortsette med månedlige frokostseminarer der medlemsbedrifter får presentere seg for et interessert og faglig sterkt publikum i klyngen. Dato for neste frokostseminar er allerede satt, torsdag 18. mars. Det blir også da mulig å velge mellom fysisk og digital deltakelse.

Mer informasjon og lenke for påmelding sendes ut til klyngens medlemmer så snart programmet er ferdig utarbeidet.

Det var full auditoriesal med trygg korona-avstand mellom deltakerne da Stiim arrangerte sitt første frokostseminar.