Det er fortsatt noen ledige plasser på frokostseminaret i Havets Hus i Innovasjonsparken på Ullandhaug i Stavanger 18. februar kl. 07:30-08:30.

Arrangementet foregår i auditoriet der det er god plass og fastmonterte seter. Send en e-post med ditt navn og telefonnummer innen onsdag 17. februar dersom du ønsker å delta.

Det er også mulig å følge arrangementet digitalt. Dersom du ønsker digital deltakelse, gjør oss oppmerksomme på det ved påmelding.

Meld deg på frokostseminaret her

Stiim Aqua Cluster har nå over 120 medlemmer. Frokostseminarene er en god anledning til å bli bedre kjent med medlemsbedriftene og deres planer og prosjekter.

Flavie Gohin er administrerende direktør i Fishency Innovation AS.

Torsdag er det administrerende direktør Flavie Gohin i Fishency Innovation AS, administrerende direktør Bjør Inge Staalesen i Ecofisk AS og administrerende direktør Stein Ove Tveiten i Arctic Fish som presenterer sine selskap.

Fishency Innovation AS ble etablert i 2017 gjennom X2 Labs Blue Revolution-program. Bedriften har som mål å levere digitale løsninger for å optimalisere fiskeressursene, blant annet ved å erstatte dagens manuelle inspeksjon av laks med maskinsyn.

Bjørn Inge Staalesen er administrerende direktør i Ecofisk.

Ecofisk utvikler Norges største integrerte landbaserte oppdrettsanlegg som skal produsere både post-smolt og laks i et 300.000 kvadratmeter stort produksjonsanlegg.

Arctic Fish er et spennende selskap som driver bærekraftig og lakseoppdrett på Island.