SkatteFUNN er en støtteordning som skal fremme bedrifters investering i forskning og utvikling. Gjennom ordningen kan bedrifter få 19 prosent av kostnadene i et forsknings- og utviklingsprosjekt i skattefradrag gjennom skatteoppgjøret.

Forskningsrådets undersøkelser viser at 90 prosent av bedriftene som startet SkatteFUNN prosjekter de to foregående årene tror de vil investere mer eller på samme nivå de neste 12 månedene. Forskning og utvikling bidrar til at bedrifter blir mer innovative og har bedre forutsetninger for å lykkes med omstillinger.

I mai og juni arrangerer Forskningsrådet søkerwebinarer rettet mot en rekke ulike bransjer, der deltakerne får vite mer om SkatteFUNN og kan få svar på spørsmål. En oversikt over alle de bransjerettede webinarene finner du her.

Bransjewebinaret SkatteFUNN – Fiskeri og havbruk arrangeres 21. juni kl. 10:00-11:30

På webinaret gir Forskningsrådet oppdatert informasjon om SkatteFUNN ordningen. I tillegg vil en av Forskningsrådets fagrådgivere gi en kort presentasjon av SkatteFUNNS portefølje innen fiskeri og havbruk. Du får også med deg råd på veien i forhold til hvordan du skriver en god søknad, med spesielt fokus på FOU-utfordringer som er typiske for bransjen.

Klikk her for mer informasjon og påmelding