I år var tredje gang Stiim Aqua Cluster og Norsk Industri samlet havbruks-Norge til konferanse om ny havbruksteknologi og fremtiden for norsk akvakultur på Clarion Hotel Air utenfor Stavanger. Med over 310 påmeldte deltakere fra hele verdikjeden i havbruksnæringen og 27 faglige innslag på programmet var det duket for to dager fullspekket med faglig innhold og gode møter.

Konferansen ble åpnet med innledning av fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth. På dag to deltok også Stavangers Høyre-ordfører Sissel Knutsen Hegdal.

På konferansen ble rapporten «Finnes det tilgjengelig areal for vekst langs kystepresentert av prosjektleder Ragnar Tveterås. UiS-professor Ragnar Tveterås har ledet arbeidet med Stiim-rapporten som ser på dagens situasjon og på hvilke muligheter det er for økt produksjon i kystområdene.

Framtiden for norsk havbruksnæring var et gjennomgående tema på konferansen, enten det handlet om lukket- og semilukket teknologi, grunnrenteskatt, digitalisering, statlig rammeverk.

I 2024 tas AquaNext-konferansen ett steg videre gjennom AquaNext 2024, med både utstilling og konferanse, som arrangeres 11.-13. juni i Stavanger Forum.

  • De fem bedriftene i Ocean of Opportunities 2023 fikk presentere seg for over 300 deltakere på AquaNext konferansen.