– Universitetet i Stavanger er veldig takknemlige for midlene fra Ulla-Førrefondet som gir oss mulighet til å bygge kompetanse og bidra til innovasjon i nye bærekraftige verdikjeder i havbruksnæringen, sier professor Ragnar Tveterås ved UiS.

Ragnar Tveterås er professor i økonomi ved Universitetet i Stavanger.

Stiim Aqua Cluster og Blue Planet Academy er med som prosjektpartnere sammen med rogalandskommunene Stavanger, Sandnes, Strand og Klepp, Ryfylke IKS, Strand videregående skole, Rogaland Havbrukspark og TEAL.

Prosjektet skal resultere i et felles senter for havbruksteknologi for næring, offentlig sektor og forskningsaktører. Prosjektet starter i 2023 og skal gå frem til andre halvår i 2024.

Det skal lages en rapport som beskriver senterets tematiske satsingsområder, fagområder, finansieringsbehov, rekrutteringsbehov og fysisk infrastruktur. Prosjektet omfatter også en plan og delvis etablering av ordinært utdanningstilbud på UiS på bachelor-, master- og PhD-nivå. Det skal gi relevant kompetanse for bedrifter i havbruksverdikjeder og offentlig forvaltning. I tillegg skal det lages flere rapporter om havbruksforvaltning fra land til det åpne havet.

Prosjektet skal munne ut i et senter med en infrastruktur for forskning, utdanning og innovasjon som er tilgjengelig for alle offentlige aktører og bedrifter i regionens havbruksverdikjeder. Den samfunnsøkonomiske nytteverdien realiseres gjennom flere mekanismer:

  • Utdanninger som gir bedriftene flere medarbeidere med riktig kompetanse og dermed høyere arbeidsproduktivitet
  • Forsknings- og innovasjonsaktiviteter som bidrar til nye løsninger for bedrifter som kan senke kostnader og gi nye produkter som øker omsetningen
  • Kunnskap for forvaltningsbeslutninger som gir en bærekraftig bruk av Rogalands land- og sjøarealer og større verdiskaping i havbruk.

Ulla-Førrefondet skal være et offensivt redskap i arbeidet med grønn omstilling av næringslivet og utvikling av høyere utdanning i Rogaland, med vekt på utdanning, forskning, teknologiløsninger og andre samfunnsnyttige tiltak i tråd med dette.

Private og offentlige virksomheter kan søke støtte fra fondet. Det kan også nettverk, klynger og sammenslutninger av private og offentlige virksomheter. Det kan søkes om minimum to millioner kroner i støtte til prosjektet. Ulla-Førrefondets styre består av representantar frå fondets tre eigarar, Lyse, Sunnhordland Kraftlag (SKL) og Rogaland fylkeskommune. Ulla-Førrefondets sekretariat har kontoradresse hos Rogaland fylkeskommune.