I Havets Hus skal Stiim skape et unikt innovasjonsmiljø for gründere og tidligfaseselskaper, samt etablerte selskap innen havbruk og akvateknologi. Havets Hus etableres i Innovasjonsparken på Ullandhaug, der Stiim, Blue Planet allerede i dag holder til.

Andreas Heskestad leder Stiim Aqua Cluster.

– Dette er noe vi har arbeidet med i flere år. Det er allerede flere havbruksbedrifter her, og flere kommer inn. Stiim nettverket og havbruksmiljøet i regionen har nå den kraften som skal til for at prosjektet Havets Hus kan realiseres, sier klyngeleder Andreas Heskestad.

I høst vil Stiim kalle inn til et eget informasjonsmøte om satsingen.

Gjennom Stiim Aqua Cluster har Stavanger-regionen tatt en ledende posisjon i utvikling av ny bærekraftig vekst i havbruksnæringen. Over 100 selskaper samarbeider i klyngen, hvorav 19 selskaper er etablert siden 2015. For å styrke veksten innenfor havbruksnæringen i Stavanger-regionen er det sentralt at miljøet etablerer seg i et felles hus. Dette er et sterkt ønske fra den etablerte næringen, selskaper i omstilling mot havbruksnæringen, FoU-miljøer, investorer og grûndere/tidligfase.

Ved å utnytte de regionale ressursene som er knyttet sammen i Stiim-klyngen, er det skapt et unikt miljø og en plattform for forskning og innovasjoner som vil bidra til å videreutvikle havbruksnæringen, skape nye arbeidsplasser og gi økt verdiskapning. Kundegruppen er primært å kunne tilby grûndere og tidligfaseselskaper et innovasjonsmiljø, men retter seg også mot mer etablerte selskaper.

Slik ser en for seg kantineområdet på Havets Hus.